Om ICLEI – Local Governments for Sustainability

ICLEI - Local Governments for Sustainability är ett globalt nätverk bestående av mer än 2500 ledare för städer och regioner engagerade inom hållbar stadsutveckling, aktivt i över 125 länder.

ICLEI leder kunskapsutbyten och sammanför städer över hela världen för att tillsammans med team av experter påverka hållbarhetspolitiken samt utveckla integrerade lösningar på lokala såväl som globala utmaningar. Nätverket driver utveckling genom fem sammanlänkande strategiska spår för hållbar urban utveckling; låga utsläpp, naturbaserade lösningar, cirkularitet, resiliens och jämlikhet.

ICLEI bildades 1990 och Malmö stad har varit medlem och en aktiv deltagare sedan 1996. Kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), är utsedd till förste vicepresident för nätverket 2021–2024. I rollen som styrelsemedlem i den globala exekutiva kommittén inom ICLEI (GexCom) är Katrin Stjernfeldt Jammeh också ansvarig för ICLEIs upphandlingsportfölj och ordförande för Procura+.

Malmö stad medverkar aktivt i olika möten och konferenser samt jobbar nära ICLEI-organisationen i relationerna med FN.

sv