Om ICLEI World Congress 2021–2022

ICLEI– Local Governments for Sustainability och Malmö stad bjuder gemensamt in ledare och företrädare för städer och regioner världen över att delta i ICLEI World Congress 2021–2022.

En kongress i flera delar

Detta år är annorlunda på många sätt och pandemin påverkar planeringen av stora arrangemang. ICLEI arrangerar därför, tillsammans med Malmö stad, en World Congress med flera möjligheter att samlas, inspireras och dela kunskaper. Pandemin till trots. Vi gör det genom virtuella sammankomster under 2021 och på plats i Malmö i maj 2022.

Efter kongressens virtuella öppningsprogram den 13–15 april följer en webinarserie under resten av 2021, Road to Malmö. Vid ett antal webinarier kommer kritiska ämnen inom hållbar urban utveckling att utforskas och städers lokala initiativ och framsteg att lyftas fram. Webinarserien Road to Malmö tar oss steg för steg fram till kongressens toppmöte på plats i Malmö den 11–13 maj 2022.

Kongressens olika delar:

  • The Virtual Launch 13–15 april. ICLEI World Congress 2021–2022 inleds med ett tredagars program med fokus på hur nätverkets medlemmar arbetar virtuell kickoff. Ta del av inspelningar från programmet i efterhand via kongressens officiella webbplats, worldcongress.iclei.org 
  • The Road to Malmö. En webinarserie som kommer att ta oss världen över för att utforska och belysa städers och regioners framsteg inom hållbar urban utveckling. Första webinariet sänds 28 maj. För mer information om porgrammet se worldcongress.iclei.org
  • The Malmö Summit 11–13 maj 2022. Internationella deltagare välkomnas till Malmö för fortsatta strategiska dialoger, högnivåmöten, inspiration och utbyte kring hållbar utveckling. Inte minst ges deltagarna nu möjlighet att ta del av Malmös bredd av arbete och innovativa lösningar för en hållbar urban utveckling.