Om ICLEI World Congress 2021–2022

Malmö kraftsamlar och accelererar nu arbetet med hållbar urban utveckling som värdstad för ICLEI World Congress 2021–2022 och The Malmö Summit den 11–13 maj.

Under toppmötet i Malmö möts experter och ledare från städer och regioner över hela världen för att fortsätta driva det lokala hållbarhetsarbetet och utbyta kunskaper och erfarenheter med varandra. Kongressen synliggör Malmö som en stark lokal aktör på den globala arenan – en innovativ inspirationskälla och strategisk samarbetspart för hållbar urban utveckling.

sv