Se filmer om Malmös hållbarhetsarbete

Lär dig mer om hur olika aktörer i Malmö jobbar med bland annat cirkulära lösningar, koldioxidneutralt byggande, hälsofrämjande insatser och social inkludering – allt för att skapa ett hållbart Malmö för alla!

Filmerna är på engelska med svensk undertext och särskilt framtagna inför ICLEI World Congress 2021-2022: The Malmö Summit.

Cirkulär stad

Cirkulära lösningar blir allt vanligare i Malmö inom energi, byggande, avfall och avloppshantering. Se några av de storskaliga och småskaliga företag och initiativ som driver på för en mer cirkulär ekonomi.

Klimatsmart energi och byggande

Malmö siktar på att vara koldioxidneutralt 2030. Se hur energisystem utvecklas för att bli 100 procent förnybara och hur bygg- och fastighetssektorerna mobiliserar för att möta utmaningen.

Rättvis och inkluderande stad

Malmö, liksom många andra städer, kämpar med betydande socioekonomiska utmaningar, ojämlik hälsa och social utestängning. Vi undersöker några lokala initiativ som tar itu med några av dessa frågor och skapar nya hållbara företag med ny kompetens.

Transporter med låga utsläpp

Att öka andelen hållbara färdsätt är en utmaning i Malmö liksom i andra städer. Vi undersöker hur cykling blivit en vanligare och attraktivare transportform samt initiativ för gångtrafikanter, eldriven kollektivtrafik och utveckling av nya mobilitetsknutpunkter.

Hållbar och motståndskraftig stad

Arbetet med resiliens i Malmö bygger på att skapa tillit och dagligen leverera högkvalitativ service som grund för att hantera utmaningar. Det ska minska brottslighet och skapa mer robusta och levande samhällen som är klimatanpassade.

Naturbaserade kvarter

Stadsdelen Augustenborg var en pionjär inom hållbar stadsförnyelse, med lokala översvämningsproblem som drivkraft för naturbaserade lösningar. Gröna tak, öppna dagvattensystem, dammar och våtmarker har inspirerat till utveckling både här och på andra håll i Malmö.

Se ytterligare filmer från olika hållbarhetsinitiativ i Malmö

sv