Var med och sponsra ICLEI World Congress 2021–2022 Malmö

Ta chansen att visa upp ditt företag och era lösningar inom hållbar stadsutveckling för en global publik!

Teckna sponsoravtal för ICLEI World Congress 2021–2022

Under innehållsrika dagar i maj 2022 samlas ett stort antal internationella beslutsfattare, internationella organ, företrädare för näringsliv, akademi och andra partners från hela världen för att gemensamt styra den globala agendan för hållbar urban utveckling.

Aktörer inom näringslivet med tydlig hållbarhetsprofil erbjuds möjlighet att delta som sponsor i ICLEI World Congress 2021–2022. Sponsorskapet innebär möjligheter för aktörer inom näringslivet att under ett års tid visa upp sitt varumärke, sina lösningar och produkter för beslutsfattare och experter världen över.

Sponsorskapet innebär också en unik chans till kunskapsutbyte genom att ta del av föredrag, delta i strategiska samtal, bidra till programmet och att knyta kontakter utifrån den gemensamma visionen om en hållbar urban framtid.

För mer information om alternativ för sponsorskap kontakta Agneta Persson, projektledare Malmö stad.