Övriga RSS

 • 2020-03-24
  Flygbild över Malmö, foto Bojana Lukac Översiktsplanen är på samråd i ny digital form
  Ett första utkast till ny översiktsplan för Malmö är på samråd fram till den 22 juni. Under samrådet har Malmöborna möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget, som nu presenteras helt digitalt.
  Läs mer
 • 2019-06-25
  Välkommen till Stadsbyggandets dag den 6 september i Lilla Teatern på Slaghuset. Välkommen till Stadsbyggandets dag 6 september 2019
  Är du intresserad av arkitektur och stadsbyggnad? Då är du välkommen till Stadsbyggandets dag den 6 september. Vi bjuder på intressanta föredrag och uppmärksammar värdefulla insatser för stadsmiljön genom Stadsbyggnadspriset och miljöbyggpriset Gröna Lansen. Läs mer om programmet och anmäl dig via länken nedan.
  Läs mer
 • 2019-05-27
  Cafébord utomhus med skylt No smoking. Foto: Colourbox. Ny tobakslag från 1 juli
  Den 1 juli träder en ny lag i kraft som bland annat innebär att det blir fler rökfria utomhusmiljöer. Den nya lagen förbjuder rökning på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, busshållplatser, tågperronger och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Fixa grejen-veckan Malmö
  En trasig men fin gammal kaffekvarn? En korthållare som inte håller? Ett par håliga chinos? Den 1-7 oktober ska vi bli bättre på att fixa grejen!
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Brunn Anmäl din brunn till brunnsarkivet
  SGU, Sveriges geologiska undersökning, samlar in uppgifter och uppmanar fastighetsägare att anmäla sina brunnar. Brunnsarkivet är till stor hjälp för SGU att bedöma hur många brunnar, vilken grundvattenkapacitet och kvalitet det finns i ett område.
  Läs mer
 • 2019-05-08
  Inte längre lagkrav på rengöring av imkanal
  Lagkravet på rengöring av imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen och ventilationssystemet i privatbostadshus, finns inte längre. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat för att imkanalen ska fungera som det är tänkt.
  Läs mer
 • 2019-04-09
  Fimpar Malmö stad tar krafttag för att motverka skräpet
  Systematiska skräpmätningar, fler funktionella papperskorgar, renhållningskampanj med fokus på fimpar, samarbeten, utveckla dialogen med verksamheter och fastighetsägare, är några av de insatser vi genomför för ett renare Malmö.
  Läs mer
 • 2019-03-06
  Nytt avtal Nu kan vi prioritera återbrukade möbler
  Nu kan Malmö stad prioritera återbrukade möbler framför att köpa nya. Staden har tecknat avtal med fyra leverantörer, som förvaltar begagnade möbler och dessutom erbjuder tjänster som uthyrning, reparation och re-design. Samarbetet innebär ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar och bidrar i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.
  Läs mer
 • 2019-02-04
  Hyllievångskolan belönades med Stadsbyggnadspriset 2018, foto: Bojana Lukac Skicka in förslag till  Stadsbyggnadspriset 2019
  Nu är det dags att ge förslag på projekt som du vill ska belönas med Stadsbyggnadspriset och miljöbyggpriset Gröna Lansen 2019. Skicka in förslag på dina favoriter senast den 31 mars.
  Läs mer
 • 2018-12-12
  Förstasidan på rapporten Samordnad tillsyn 2018 - för ett rättvist och tryggt Malmö Tillsyn stoppar oseriösa aktörer
   Malmö stad har genom ett organiserat kunskapsutbyte mellan olika tillsynsfunktioner - kommunala och statliga - gemensamt fokuserat på tillsyn riktad mot en rad verksamheter i Malmö. Genom samarbetet har olovliga boenden stoppats, oregistrerade livsmedelsverksamheter upptäckts, säljförbud för livsmedel med mera.
  Läs mer
 • 2020-05-29
  Entrén till familjecentralen Sesam på Bennets väg 8. Familjecentralen Sesam öppnar igen i nya lokaler
  Måndag den 1 juni slår familjecentralen Sesam upp portarna i nya luftiga lokaler i Rosengård. Både barnavårdscentralen, öppna förskolan och socialrådgivningen öppnar samtidigt på Bennets väg 8.
  Läs mer
 • 2020-03-25
  Vilken sekretess gäller kring covid-19 och andra sjukdomar i förskolan?
  Vad kan personalen berätta för vårdnadshavare om någon på förskolan blir sjuk i covid-19 eller någon annan smittsam sjukdom? Förskoleförvaltningen svarar på aktuella frågor om sekretess på förskolan.
  Läs mer
 • 2020-03-09
  Barnens sång till månen sänds ut i rymden
  Månen har alltid fascinerat människorna på jorden. Barnen på Dekanens förskola går ett steg längre, och låter vår närmaste rymdgranne ta del av deras sång ”Månen är fin som stjärnorna”. Måndag den 9 mars klockan 19.30 sänds den ut i rymden.
  Läs mer
 • 2020-02-14
  Marianne Månsson på vårdboendet Rönnen sitter i en fåtölj och tar emot en hjärthälsning från Adam, 5. 500 hälsningar från små hjärtan till stora
  500 äldre Malmöbor får på alla hjärtans dag ta emot kärlekshälsningar från barn på stadens förskolor. Vi har jobbat i två dagar med att skriva vad vi heter och sånt, säger Adam, 5, innan han lämnar sitt pappershjärta till Marianne Månsson, 78.
  Läs mer
 • 2020-01-23
  Bild på hur den nya fakturan ser ut Nytt faktureringssystem - januarifakturan försenad
  Vid årsskiftet inför Malmö stad ett nytt faktureringssystem. Det nya systemet innebär bland annat att Malmöborna får längre tid på sig att betala fakturorna, eftersom betalningsfristen blir 30 dagar.
  Läs mer
 • 2019-11-21
  Malmös förskolebarn firar Barnkonventionen
  Denna veckan fyller FNs Barnkonvention 30 år. Vid årsskiftet blir även konventionen lag i Sverige. Förskolebarnen i Malmö uppmärksammar detta med att på torsdagen tända ljus på två av stadens offentliga platser. Redan tidigare under dagen håller barnen vid förskolorna i Öster en manifestation vid Triangeln som bland annat innehåller en konstinstallation av barnens eget skapande.
  Läs mer
 • 2019-10-22
  informationsblad om språkcirklar Lär dig svenska på öppna förskolan
  På de öppna förskolorna i Malmö finns en unik och trygg miljö för familjer med barn i ålder 0–6 år. Hit är alla föräldrar välkomna för att umgås med andra vuxna och barn i en pedagogisk miljö med roliga och stimulerande aktiviteter.
  Läs mer
 • 2019-09-12
  Förskolestart för 3500 barn
  Under augusti och september börjar 3 500 barn i Malmö i förskolan – en ny fas i livet för hela familjen. Maria Thilander, förskollärare på Sånglärkans förskola, berättar om hur förskolan arbetar med inskolning och varför den är viktig.
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Barnomsorgsavgift under sommaren
  Har du fått en faktura med högre avgift under juni och juli?
  Läs mer
 • 2019-06-18
  Malmö initierar nationell tågturné kring förskolans utmaningar
  En stor utmaning för förskolan är hur kompetensförsörjningen ska kunna garanteras när antalet utbildade förskollärare sjunker och sjukfrånvaron bland förskolepersonal är hög. Nu har Malmö stads förskoleförvaltning tagit initiativ till ett gemensamt kunskaps- och idéutbyte på nationell nivå.
  Läs mer
 • 2019-06-03
  Katrin Stjernfeldt Jammeh Språkfestivalen i Folkets park 2019
  I år gick Förskolornas språkvecka av stapeln 20–24 maj. Evenemanget syftar till att runtom i staden lyfta språken och mångfalden i Malmö. Sista dagen firades med en festival i Folkets park som fylldes med förskoleklasser och lekstationer med pedagogiskt innehåll.
  Läs mer
 • 2019-05-17
  Förskolans språkvecka lyfter språkets betydelse
  I vårt mångkulturella Malmö talas runt 130 olika språk i förskolan. För att fira mångfalden arrangeras en språkvecka den 20-24 maj med en mängd aktiviteter kopplade till språkets betydelse. Fredag 24 maj avslutas veckan med en språkfestival i Folkets mellan 9-12. Då är alla barn och föräldrar är välkomna!
  Läs mer
 • 2019-04-16
  Inspirerande praktik i förskolan
  Varje termin praktiserar uppemot 350 förskollärarstudenter i Malmö stads förskolor. En av dem är Evelina Rothman, som gör sin praktik (eller VFU, verksamhetsförlagd utbildning, som det egentligen heter) på Carl Gustafs förskola och har förskolläraren Lina Cederberg som handledare.
  Läs mer
 • 2019-02-25
  Utbildningsminister Anna Ekström besökte Granbackens förskola
   Torsdag och fredag 21-22 februari besökte utbildningminister Anna Ekström Malmö. Bland de arbetsplatser hon besökte fanns Granbackens förskola.
  Läs mer
 • 2019-02-19
  Malmö i förarsätet kring framtidens förskola
   I rapporten Dilemma i förskollärares uppdrag presenteras de problem forskningen ser att förskolan har idag och hur vi kan hitta lösningar. Rapporten är ett samarbete mellan Malmö stads förskoleförvaltning och forskare vid Malmö Universitet, och den visar att det krävs ett tydligt nationellt initiativ för att nå de mål för förskolan som är satta.
  Läs mer
 • 2018-12-12
  Nya belopp för maxtaxan den 1 januari 2019
  Den 1 januari 2019 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är Skolverket som årligen justerar beloppen för Malmö och andra kommuner som tillämpar maxtaxa.
  Läs mer
 • 2018-10-22
  Förskollärare Camilla Ronnelin på Familjens hus öppna förskola. Allt under ett tak på familjecentralen
  På familjecentralen finns det viktigaste för barn och föräldrar samlat på ett ställe. Här kan barn leka och lära sig nya saker samtidigt som vuxna kan prata med andra i samma situation.
  Läs mer
 • 2018-09-28
  Förskolornas femåringar i röstartagen
  Alla i Sverige ska kunna påverka och ha inflytande på samhället – även barnen. Inför valet 2018 fick alla femåringar på ett 50-tal av Malmös förskolor lära sig om demokrati. Barnen fick också rösta på ett av tre torg i centrala Malmö där de ska ställa ut sina verk den 16 november. Vinnare blev Triangelns station vid Johanneskyrkan.
  Läs mer
 • 2018-09-24
  Svansjö förskolas kockar i köket. Svansjöns förskola bland de bästa i landet på hållbar mat
  Svansjöns förskola har en av de tio bästa hållbara offentliga restaurangerna i Sverige. Det blev klart den 18 september när det var prisutdelning i Göteborg för tävlingen White Guide Junior.
  Läs mer
 • 2018-06-27
  Mark- och miljööverdomstolen har avgjort mål angående förskolors inom- och utomhusytor
  Den 20 juni meddelade Mark- och miljööverdomstolen domar i tre olika mål som handlar om förskolors inom- och utomhusytor. Domarna innebär att tre av Malmös förskolor inte behöver minska antalet inskrivna barn, vilket miljönämnden tidigare beslutat med hänvisning till miljöbalken. Domarna kan inte överklagas.
  Läs mer
 • 2018-06-26
  Fortbildning ger inspiration och kraft
  – Vi vill ge barnen något att förundras över när de kommer in på förskolan, någon som gör att de känner sig välkomna. Det säger Iveta Macovicova, barnskötare på Högaholms förskola. Tillsammans med kollegan Lena Ericsson berättar hon om hur fortbildningen ”Barns delaktighet och utforskande” inspirerar dem och deras kollegor i arbetet med 1–3-åringarna.
  Läs mer
 • 2018-06-15
  Barnomsorgsavgift under sommaren
  Har du fått en faktura med högre avgift under juni och juli?
  Läs mer
 • 2018-06-07
  Dilemman i förskollärarens uppdrag

  En rykande färsk forskningsrapport från Malmö universitet lyfter förskollärares dilemman kopplat till förskolans uppdrag. Ana-Maria Deliv, kvalitets- och myndighetschef berättar vad studien kommit fram till och vilken betydelse forskningen har för förskolans verksamhet.

  Läs mer
 • 2018-06-05
  Information apropå granskning av slöjtvång i förskolan
  Under de senaste dagarna har Göteborgs-Posten publicerat en granskande artikelserie som handlar om att medarbetare i Sveriges förskolor och skolor känner en osäkerhet kring hur de ska bemöta vissa krav från vårdnadshavare. Det handlar om krav på att följa kulturella och religiösa traditioner, till exempel att bära slöja.
  Läs mer
 • 2020-06-17
  Fortsatt goda betygsresultat för Malmös nior trots Coronapåverkan
  Trots att frånvaron varit hög under delar av vårterminen så höjde Malmöeleverna sina betyg i år. Det visar den första analysen av resultaten för vårterminen 2020.
  Läs mer
 • 2020-04-23
  Dekorativ bild Så gick skolsökningen för blivande förskoleklasselever
  I januari i år kunde blivande förskoleklasselever i Malmö för tredje gången söka skola. Nu är resultatet klart och placeringsbesked har skickats ut till alla vårdnadshavare.
  Läs mer
 • 2020-04-23
  Nu är skolplaceringen för förskoleklass klart
  Nu är skolplaceringen för förskoleklass klart och du kan logga in i e-tjänsten för att se ditt barns placering. Beslut om placering kommer även att skickas via mejl till dem vårdnadshavare som har angett din e-postadress i ansökan. Till övriga vårdnadshavare skickas beslutet med post.
  Läs mer
 • 2020-04-08
  Så gick skolsökningen för årskurs 7 i Malmö stad
  I januari i år kunde elever i Malmös grundskolor åter söka skola inför höstterminen 2020. För första gången kunde eleverna söka upp till sju olika skolor. Nu är resultatet klart för de elever som har sökt skola till årskurs 7 och går på en skola där den årskursen inte erbjuds. Placeringsbesked har skickats ut till vårdnadshavarna.
  Läs mer
 • 2020-01-29
  En polis med hund Inga narkotikafynd i Malmös skolor
  Under det år som samarbetet mellan Malmö stad och polisen, kallat Drogfri skola, har pågått har det inte hittats någon narkotika alls inne på de kommunala grund- och gymnasieskolor som har sökts igenom. Under 2020 fortsätter satsningen.
  Läs mer
 • 2020-01-07
  Dags att söka skola i Malmö
  Den 15 januari – 5 februari kan du söka skola i Malmö. Du måste aktivt söka skola när ditt barn ska börja förskoleklass eller om ditt barn ska börja årskurs 7 och går på en skola där årskursen inte finns.
  Läs mer
 • 2019-11-25
  Ändrade regler för att söka skola
  Från och med nästa termin kommer ansökningsprocessen och reglerna för att söka skola Malmö att ändras. Liksom förra året gäller detta vårdnadshavare vars barn ska börja förskoleklass eller årskurs 7 om den årskursen inte finns på skolan barnet går på.
  Läs mer
 • 2019-11-14
  Elin Strömgren, Malmö pedagogpris 2019 Vinnare av Malmö pedagogpris 2019
  För andra året har Malmö stad delat ut Malmö pedagogpris till pedagoger på stadens tre skolförvaltningar för att uppmärksamma och synliggöra arbetet för barn och elevers lärande. Direktörerna på skolförvaltningarna överraskade i under måndagen vinnarna på sina respektive arbetsplatser. 
  Läs mer
 • 2019-10-17
  Skolinspektionen besöker 22 av Malmö stads grundskolor
  Skolinspektionen besöker regelbundet skolverksamhet i hela landet. Både kommunala och fristående skolor ingår i Skolinspektionens inspektion. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö. Från Malmö stads sida välkomnar vi Skolinspektionens tillsyn då dessa är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete.
  Läs mer
 • 2019-06-19
  Fortsatt goda betygsresultat för Malmös nior
  Betygsresultaten för eleverna i årskurs nio fortsätter att ligga på en god nivå. Det visar den första analysen av resultaten för vårterminen 2019.
  Läs mer
 • 2019-05-06
  Elever ute på skolgården Malmö på 25:e plats i LR:s rankning
  Malmö hamnar på 25:e plats i Lärarnas riksförbunds jämförande skolundersökning, vilket är bäst i sydvästra Skåne. Undersökningen är baserad på fyra olika delmodeller för att ge en mer rättvis bild av hur olika kommuner står sig i förhållande till varandra. Delmodellerna har sedan vägts samman till ett totalresultat.
  Läs mer
 • 2019-03-24
  Insatser på bred front gör Seved/Södra Sofielund tryggare
  Tryggheten ökar och brottsligheten minskar i Seved/Södra Sofielund, ett område som av polisen har bedömts som särskilt utsatt. Det visar brottsstatistik, återkommande trygghetsmätningar samt intervjuer med boende, näringsidkare, fastighetsägare och poliser som verkar i området.  
  Läs mer
 • 2019-01-16
  Polis med polishund Polisen och Malmö stad i nytt samarbete för drogfri skola
  De kommunala skolorna i Malmö ska vara trygga och drogfria platser för såväl elever som för personalen. Därför inleds nu ett pilotprojekt, kallat Drogfri skola, där ett antal högstadie- och gymnasieskolor under vårterminen kommer att sökas igenom av narkotikahundar.
  Läs mer
 • 2018-12-11
  Nya belopp för maxtaxan den 1 januari 2019
  Den 1 januari 2019 höjs maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Det är Skolverket som årligen justerar beloppen för Malmö och andra kommuner som tillämpar maxtaxa.
  Läs mer
 • 2018-03-01
  Nominera din favorit till Malmö pedagogpris 2018
  I år delar Malmö stad ut Malmö pedagogpris för första gången. Priset ska varje år delas ut till en pedagog eller ett arbetslag i den kommunala förskolan, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Nominera din favorit den 1–31 mars.
  Läs mer
 • 2018-02-23
  Jämför grundskolor på malmo.se
  För att förbättra servicen på malmo.se har vi lanserat en tjänst där du kan jämföra Malmös alla kommunala och fristående grundskolor. Se antal elever, andel behöriga lärare, betyg och hur nöjda elever och vårdnadshavare är med sin skola.
  Läs mer
 • 2020-05-07
  Elever och lärare på Universitetholmens gymnasium. Så löser Universitetsholmen praktiska moment
  Avgångseleverna på el- och energiprogrammet gör sedan någon vecka tillbaka praktiska moment i sitt gymnasiearbete på plats på Universitetsholmens gymnasium.
  Läs mer
 • 2020-05-05
  Malmö latinskola Fler elever ska få göra vissa moment i skolan
  Elever inom ytterligare fem av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens verksamheter ska delvis få komma tillbaka till skolan för att göra vissa praktiska moment. Det står klart efter beslut från nämndens ordförande.
  Läs mer
 • 2020-04-16
  Universitetsholmens gymnasium Avgångselever ska få göra vissa moment i skolan
  Avgångseleverna som går el- och energiprogrammet på Universitetsholmens gymnasium ska delvis få komma tillbaka till skolan. Det har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutat. De 68 eleverna ska tas in i mindre grupper för att genomföra moment som inte går att göra på distans.
  Läs mer
 • 2020-04-02
  Kvinna framför dator Eleverna lagar mat på distans
  Malmös gymnasieskolor och vuxenutbildningar hittar kreativa sätt för att göra nätundervisningen så bra som möjligt. På Malmö Restaurangskola sker matlagningsmomenten på distans. Elevernas kök i hemmet har förvandlats till lektionssalar.
  Läs mer
 • 2020-03-31
  Kvinna med matlåda i handen. Gymnasieelever kan hämta ut skollunch
  Elever som pluggar på Malmös kommunala gymnasier kan numera hämta skolmat på utvalda grundskolor.
  Läs mer
 • 2019-02-14
  Vinnarna på handledargalan. Bästa handledarna inom hotell- och turistnäringen utsedda
  Handledare inom hotell- och turismbranschen hyllades vid en
  gala på Malmö Live. Två handledare och ett företag i Malmö fick priser för sitt engagemang i att höja statusen för yrkesutbildningarna.

  Läs mer
 • 2018-10-24
  Astar betalar tillbaka miljoner
  Utbildningsbolaget Astar betalar 18 miljoner kronor till Malmö stad efter avslöjat fusk med personalredovisningar. Det blev klart i ett förlikningsavtal i dag, onsdag 24 oktober.
  Läs mer

Senast ändrad: