Introduktion för sommarvikarier i funktionsstödsförvaltningen

Välkommen till funktionsstödsförvaltningen!
Vi är glada över att du ska jobba hos oss i sommar.
Som anställd i funktionsstödsförvaltningen gör du
skillnad för personer med funktionsnedsättning varje dag.

Webbutbildningar

Webbutbildningarna är en del av den förvaltningsgemensamma introduktionen och ska genomföras innan du påbörjar ditt sommarvikariat. Du kan göra dem redan idag!

Glöm inte att berätta för din chef eller handledare att du har tagit del av webbutbildningarna. När ditt sommarvikariat startar får du också en introduktion på din arbetsplats.

Introduktionsutbildning för funktionsstödsförvaltningen

Introduktionsutbildningen beskriver förvaltningen och brukarens väg genom verksamheten samt hur betydelsefullt ditt uppdrag är. Utbildningen tar cirka 2 timmar.

Offentlighet och sekretess

Utbildningen ger en grundläggande introduktion till offentlighet och sekretess i förvaltningen och hur du ska förhålla dig till offentlighet- och sekretesslagen. Utbildningen tar cirka 15 minuter.

Avvikelsehantering för rapportörer

Utbildningen beskriver vad avvikelser är och varför avvikelser ska rapporteras och riktar sig till dig som arbetar enligt SoL, LSS och HSL. Utbildningen tar cirka 15 minuter.

Kontakt

Har du frågor om ditt sommarvikariat eller om informationen på sidan?
Ring eller smsa rekryteringsteamet i funktionsstödsförvaltningen: 0732-09 27 93.

Kontaktinformation och länkar

sv