$left
$middle

Tidigare studentmedarbetare berättar

Malmö stads program för studentmedarbetare har sedan 2015 gett många studenter möjlighet att stärka övergången från studier till arbete genom att erbjuda relevanta extrajobb. Här berättar några av studenterna om sin erfarenhet och upplevelse av tiden som studentmedarbetare.

Josefin har utvärderat kulturförvaltningens lovaktiviteter

Jag tycker om att skriva, jag tycker om att analysera och det har varit mycket roligare att jobba med statistik än vad alla säger att det är, och än vad jag trodde att det skulle vara. Så jag jobbar gärna med något liknande, att få sitta och analysera och ändå göra skillnad.

Frida har utvärderat språkkurser för vårdpersonal

- Jag intervjuar vårdbiträden som har studerat svenska på arbetstid. Så jag tittar på hur den processen gått och hur de upplevt kurserna som de tagit. Just nu arbetar jag bara på eftermiddagarna, cirka två dagar i veckan, för det är då de som jag intervjuar har tid.

Ivana har gjort en löneöversyn på grundskoleförvaltningen

- Jag skulle verkligen kunna tänka mig att jobba med statistik, analys och HR-frågor här. Det mest värdefulla har varit just att få den breda bilden av allt man kan göra och jobba med, det finns ju så mycket i Malmö stad.

Elin har uppdaterat stadens tillgänglighetsguide

- Jag uppdaterar Malmö stads tillgänglighetsguide, som är en kartbaserad tjänst. Jag tycker det är så spännande att man kan få det att gå ihop och bidra till samhället.

Oscars excelkunskaper effektiviserade arbetet

– Jag tar med mig hur användbara mina kunskaper visat sig vara på en arbetsplats. Sakerna jag hjälpt till med här har sparat dem väldigt mycket tid! Det har varit kul – alla kollegor jag har träffat har varit så vänliga.

Carla har genomfört ett projekt kring undersköterskors kompetensutveckling

– Jag ville ha ett jobb som var anpassat för mig som student – att jag kunde planera mina egna timmar och att förväntningarna var på rätt nivå. Att det var ett självständigt arbete lockade mig också, och att få prova på att arbeta på kontor. Det var jätteintressant.

Martin har lärt ut smartare sätt att hantera administrativa uppgifter

– Jag har försökt underlätta administrativa arbetsuppgifter inom förskolan, skapa smarta lösningar som möjliggör bättre översikt och smidigare processer. Här har jag kunnat komma in med nya ögon och underlätta för dem.

Leyla hjälpte öppna förskolan att nå ut till fler Malmöbor

Leylas jobb var att följa upp och mäta effekterna av insatserna i ett projekt som förskolefövaltningen drivit för att bättre nå ut till fler Malmöbor, främst nyanlända, asylsökande och familjer i utsatta områden.

Zigne jobbade med medborgardialog om stadens allaktivitetshus

– Jag sökte jobbet som studentmedarbetare för möjligheten att applicera nyvunna kunskaper från studier på mer praktiska uppgifter. Utöver det sökte jag även tjänsten eftersom den innebar arbete med frågor som ligger mig varmt om hjärtat, säger Zigne Edström.

Inkludering viktigt enligt Emma

Emma Nyström läser socialantropologi och har hjälpt några av Malmö stads bibliotek att utveckla arbetet med nationella minoriteter i form av att skapa struktur, kontakter och nätverk.

Tijana föreslog åtgärder mot nedskräpning i offentlig miljö

– Jag ville tillämpa mina kunskaper inom kulturanalys ute i arbetslivet, inte bara i en akademisk miljö. Det säger Tijana Jaksic, som utförde en studie om beteende kopplat till nedskräpning och återvinning i den offentliga miljön.

August var med och utvecklade Malmö i praktiken

Vilka fysiska åtgärder behövs för att entreprenörer, företagare och verksamheter i Sofielund ska kunna växa och stärkas? Det hjälpte August Nordqvist till att ta reda på, när han arbetade som studentmedarbetare i projektet Case Sofielund.

Pontus fick en bättre förståelse för hur HR-processer fungerar i praktiken

Pontus Ekholm, masterstudent inom personal- och arbetslivsfrågor, fick jobba på en HR-avdelning med en undersökning kring hur gymnasie- och vuxenutbildningens medarbetare ser på sin arbetsgivare.

sv