$left
$middle

Sektionschef Design och Transformation

Publicerad: 19 september 2023

Arbetsuppgifter

Engageras och utmanas du av hur digitaliseringen påverkar människor och vårt samhälle? Skulle du vilja leda ett team som drivs av förändring och innovation? I så fall kan tjänsten som sektionschef för Design och Transformation vara något för dig!

Sektionen är en del av utvecklingsenheten på Malmö stads IT- och digitaliseringsavdelning. Enhetens ansvar och uppdrag är att stötta stadens verksamheter, både strategiskt och operativt, i utvecklings- och digitaliseringsfrågor.

Sektionens arbetsuppgifter omfattar:

 • Samverkan med offentlig sektor, näringsliv och akademi inom digitaliseringsfrågor som berör Malmö stad
 • Omvärldsbevakning och utredningsuppdrag för staden inom IT och digitalisering
 • Metod- och kompetensstöd för staden med utgångspunkt i ”Det digital Malmö” och dess principer för digitalisering
 • Malmö Civic Lab, ett utvecklingsteam som med utgångspunkt i design och teknologi utmanar traditionell verksamhetsutveckling

Sektionschefen ingår i ledningsgruppen för utvecklingsenheten och har personal-, budget och arbetsmiljöansvar för sin sektion som idag består av 4 medarbetare. Avsikten är att sektionen ska växa till 8 medarbetare under det kommande året.

Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för följande områden:

 • Utifrån mål för avdelningen och enheten konkretisera uppdrag och aktiviteter för sektionen
 • Koordinerar sektionens resurser och aktiviteter
 • Leda och utveckla medarbetarna i deras arbete och uppdrag
 • Skapa engagemang och delaktighet för att driva verksamheten framåt
 • Arbeta utåtriktat för att synliggöra och främja digitaliseringens möjligheter i och utanför organisationen

Du kommer att arbeta tillsammans med andra kollegor såväl inom avdelningen som i stadens olika verksamheter och du bidrar också till att utveckla våra relationer mot verksamheter och andra aktörer inom digitalisering.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har högskoleexamen eller annan utbildning/erfarenhet som Malmö stad bedömer likvärdigt. Chefs- eller ledarskapsutbildningar är meriterande. Vi ser att du har minst 1-års erfarenhet av chefsbefattning med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar inom området IT, digitalisering eller verksamhetsutveckling.

Det är meriterande om du har erfarenhet av följande: 

 • Erfarenhet av förändringsarbete i stora och komplexa organisationer
 • Erfarenhet från kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation
 • Erfarenhet av att leda större projekt och förändringsarbete

Det är centralt att sektionschefen skapar sig en förståelse för förvaltningarnas uppdrag och deras behov inom digitalisering och verksamhetsutveckling. Detta kräver en god förmåga att bygga förtroende och relationer samt att kunna lyssna och läsa av människor och sammanhang.

Sektionschefen bör besitta förmåga till både strategiskt och operativt perspektiv på verksamhetsutveckling och digitalisering. Det är viktigt med förståelse för hur ett utforskande arbetssätt behöver hitta balans med organisationens befintliga strukturer. Det krävs att ständigt kunna anpassa sig till förändrade omständigheter och vara mottaglig för nya idéer och dess konsekvenser.

Som chef är det viktigt att du kan leda och följa upp din sektion. Du ger tydliga direktiv, delegerar arbetsuppgifter samt motiverar medarbetare och ger dem ansvar och befogenhet. Du ger dina medarbetare utvecklingsmöjligheter och coachning samt ser värdet av att rekrytera kompetent personal. Du har mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift och en god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift.

Om arbetsplatsen

På IT- och digitaliseringsavdelningen arbetar vi med allt från teknik till människor och beteende för att utveckla och leverera digitala lösningar. Vi samarbetar med förvaltningar i Malmö stad, och utgår från Malmöbornas och medarbetares behov. Tillsammans är vi cirka 120 kollegor som erbjuder smarta och funktionella lösningar inom IT och digitalisering.

Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 
 
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
8 oktober 2023
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20232219

Kontakt

Patrik Kron
Enhetschef
patrik.kron@malmo.se
0733-835002

Patric Stenbeck
Facklig kontaktperson Vision
patric.stenbeck@malmo.se
.

Lars Kristensson
SACO
lars.kristensson@malmo.se
070-8123687

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?

sv