HR-direktör Malmö stad

Publicerad: 13 september 2021

Arbetsuppgifter

Malmö är en stad som vill och vågar mycket. Hos oss får du förutsättningarna att påverka utvecklingen av Sveriges snabbast växande stad. Tillsammans med Malmöborna skapar vi en hållbar stad. Malmö stad har drygt 27 000 medarbetare i 400 olika yrken organiserade i 14 olika förvaltningar.

HR-direktören verkar i en matrisorganisation där det ställs stora krav på samarbete med förvaltningarna, samt de fackliga organisationerna för att lyckas i uppdraget. I rollen ingår du också i nationella nätverk, nätverk med de tre storstäderna och de tre storregionerna samt regionala nätverk.

Arbetet fortsätter med att driva och utveckla staden som en attraktiv arbetsgivare, vilket kräver drivkraft och utveckling i frågor som tex. kompetensförsörjning, tillit som ledningsfilosofi, fler Malmöbor i sysselsättning, framtidens arbetsplats och digitalisering som strategi för att skapa effektivitet och kvalitet inom HR-området

Som HR-direktör leder och samordnar du stadens personalpolitik och är kontaktytan mot kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av en liknande roll i en stor organisation med en komplex och personalintensiv verksamhet. Du har en relevant utbildning från högskola /universitet i kombination med en gedigen erfarenhet inom HR arbetets olika delar, kombinerat med en god och framgångsrik ledarerfarenhet. Du har dokumenterad erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete i en komplex miljö och kan navigera och få saker gjorda i en stor matrisorganisation. Du har gedigen och framgångsrik erfarenhet av samverkan med fackliga organisationer och har erfarenhet av att hantera en transparent verksamhet som är medialt exponerad.

Som person är du trygg och kunnig med ett öppet sinne för möjligheter och utveckling. Du leder genom att skapa förutsättningar för andra att lyckas i sina uppdrag och bygger förtroendefulla relationer genom lyhördhet och nyfikenhet. Du vet att tydliga strukturer skapar trygghet i en stor organisation och har erfarenhet av att vidareutveckla och implementera ett strukturerat arbetssätt.

Malmös invånare har höga förväntningar på sin stad. För att Malmös organisation skall kunna tillfredsställa dessa förväntningar krävs det en organisation vars medarbetares övergripande synsätt kännetecknas av förhållningssättet "tillsammans kan vi göra skillnad" för Malmöborna med ett starkt fokus på helheten.

Om arbetsplatsen

HR-avdelningen leder och ansvarar övergripande för stadens professionella HR-arbete genom kvalitetssäkrade, välkända och effektiva HR-processer med systemstöd som bidrar till verksamhetsutveckling och främjar ett gott chefs- och ledarskap. HR-avdelningen arbetar också övergripande och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor och ledarskapsfrågor samt företräder staden som arbetsgivare och tecknar kollektivavtal.

HR-avdelningen på stadskontoret består av 24 HR specialister organiserade i två enheter med var sin enhetschef som rapporterar till HR-direktören. HR-direktören rapporterar direkt till stadsdirektören och ingår i stadskontorets ledningsgrupp. Rollen som ledningsgruppsmedlem innebär att vara delaktig i stadskontorets och stadens utveckling.

HR-arbetet i Malmö stad är organiserat i tre delar, verksamhetsnära HR på förvaltningarna, HR-service som hanterar ex utbetalning av lön och systemförvaltning samt HR-avdelningen på stadskontoret som leder HR- och arbetsgivarområdet för staden som helhet.

Stadskontoret är kommunstyrelsens förvaltning och stödjer kommunstyrelsen i uppdraget att leda, samordna och följa upp stadens arbete. Vi arbetar nära stadens ledning och identifierar behov, analyserar, föreslår alternativ och bidrar med kraft till förändring i frågor som är viktiga för vår organisation, vår stad och vår samhällsutveckling — alltid med Malmös bästa för ögonen.  Stadskontoret stödjer också kommunfullmäktige som har ett helhetsansvar för Malmö stad.

Med stolthet arbetar vi i demokratins tjänst, för alla som lever och verkar i Malmö. Tillsammans med kollegor i staden, Malmöbor och aktörer i vår omvärld bidrar vi gemensamt till att skapa en trygg och hållbar stad präglad av vilja, öppenhet och mänsklig värme.

Stadskontoret leds av stadsdirektören, har ca 330 medarbetare och är organiserad i sex avdelningar varav HR-avdelningen är en.

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. 

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
26 september 2021
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20212402

Kontakt

Gösta Tydesten
Rekryteringskonsult Mercuri Urval
gosta.tydesten@mercuriurval.com
0733-66 75 78

Andreas Norbrant
Stadsdirektör
andreas.norbrant@malmo.se
0706-634724

Annika Holst
Kommunal
annika.holst@kommunal.se
0721–516 504

Peter Nilsson
Vision
peter.2.nilsson@malmo.se
0721-909160

Marie Wall Almqvist
Lärarförbundet
marie.wall.almquist@malmo.se
0709-173858

Anna Hansson
Vårdförbundet
anna.hansson@malmo.se
0709-341807

Åsa Jarlstam
Akavia/Saco
saco@malmo.se
040-345 116

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?