$left
$middle

Barnskötare sökes till Karlshögs förskola

Publicerad: 11 januari 2022

Om arbetsplatsen

Karlshög ingår i ett förskoleområde som består av fem förskolor. Vi har ca 100 medarbetare och 500 barn. Att arbeta i vårt stora område innebär många spännande utmaningar och möjligheter och utifrån styrdokumenten arbetar vi med samma fokus mot våra gemensamma mål. På området strävar vi efter samsyn och likvärdighet där kvalitet och pedagogisk utveckling fokuseras och prioriteras bl.a. genom nära samarbete i ledningsgruppen. Området har under flera år arbetat med hållbarhet som ett av våra utvecklingsområden. I nuläget har vi lagt fokuset på social hållbarhet och språkutveckling.

I förskoleförvaltningen är det kommungemensamma utvecklingsområdet Digitalt meningsskapande i förskolan. Vi har i vårt område under en längre period arbetat fram en plan för hur vi ska kunna fördjupa oss vidare och utveckla vårt digitala arbete med barnen.

Vi vill stärka barnens möjligheter att bli och vara ansvarskännande individer med en positiv framtidstro. Vi tror att barn blir demokratiska medborgare genom att befinna sig i demokratiska sammanhang och ges möjlighet att påverka sin vardag och sin närmiljö. Som stöd i detta arbete samarbetar vi med andra förvaltningar i Malmö Stad kring FN:s 17 globala hållbarhetsmål, Barnkonventionen, Lpfö mm.

Karlshögs förskola ligger mitt i Håkanstorps villakvarter med närhet till både parker och grönområden. Utflykter i närområdet sker ofta och förskolans två lådcyklar möjliggör även utflyktsmål längre ifrån förskolan. Förskolan är fristående och har en härlig gård med mycket grönt där barnen kan följa naturens växlingar samt utmanas motoriskt. Inomhus finns det två avdelningar samt ett mottagningskök. Maten som serveras är lagad på grannförskolan Johanneslust med ett “klimatsmartmat”-tänk. Förskolans två avdelningar är uppdelad i en yngre och en äldrebarnsavdelning. Avdelningarna har ett nära samarbete, både kring dagliga rutiner och pedagogiska aktiviteter.

Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär

Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Arbetsuppgifter

Som barnskötare arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Tillsammans med resten av arbetslaget utformar du den pedagogiska verksamheten. Du arbetar för att erbjuda en trygg omsorg och stimulera barnens utveckling och lärande. Alla barnskötare i Malmö stad har schemalagd tid (2 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.

Som barnskötare hos oss får du möjlighet att vara en del av ett medvetet, strukturerat och väl inarbetat samarbete i förskoleområdet där vi erbjuder olika forum för kollegialt utbyte och lärande. Pedagogerna arbetar aktivt med att skapa utmanande och tillgängliga pedagogiska miljöer i samtliga rum tillsammans med barnen där omsorg, utveckling och lärande skapar en helhet.

Det systematiska kvalitetsarbetet genomsyras av ett röda tråden-tänk där förste förskollärare, biträdande förskolechefer och rektor utvecklar arbetssätten mot målen tillsammans med pedagogerna. Vi har arbetat fram en välfungerande struktur i arbetet med våra kvalitetsmål och vågar låta processer ta tid.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är utbildad barnskötare. Du bör vara insatt i förskolans styrdokument och ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi vill gärna att du bidrar med engagemang, kreativitet och en positiv anda. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor.

Varmt välkommen med din ansökan!

Information om tjänsten

Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 220401

Övrigt

Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
23 januari 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20220051

Kontakt

Lina Termonen
Biträdande rektor
lina.termonen@malmo.se
0732-310666

Sandra Hegardt
Förste förskollärare
sandra.hegardt@malmo.se
0708-42 62 30

Annica Boras
Rektor
Annica.boras@malmo.se
0734-012129

Kim Lundeborg
Kommunal
malmo-forskola-skola.skane@kommunal.se
010-442 79 41

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?