$left
$middle

Grundlärare fritidshem med inriktning hemkunskap till Rosengårdsskolan

Publicerad: 16 juni 2022

Arbetsuppgifter

Vi söker nu en grundlärare mot fritidshemmet med inriktning hemkunskap. Som grundlärare mot fritidshemmet ansvarar du för planering, undervisning och bedömning i fritidshemmet och skapar en stimulerande pedagogisk fritidshemsverksamhet utifrån läroplan och andra styrdokument. Du ansvarar för att främja elevens utveckling och lärande samt hittar strategier för att nå varje elev och stärka denne i såväl kunskapsutveckling som den personliga utvecklingen.

Som grundlärare mot fritidshemmet erbjuder du eleverna en meningsfull fritid och främjar allsidiga kontakter, social gemenskap samt stärker grupprelationer. Under skoltid ansvarar du för undervisningen och bedömningen i hemkunskap för årskurs 6 och grundsärskolan. Som grundlärare mot fritidshemmet tillhör du två olika arbetslag. Ett skolarbetslag och ett fritidsarbetslag. Skolarbetslaget besår av förstelärare, grundskolelärare, grundlärare mot fritidshemmet och ibland elevassistent som ser fram emot ditt deltagande i planeringen och utförandet av det pedagogiska arbetet med eleverna. Den undervisande försteläraren fungerar som arbetsledare för skolarbetslaget.

På eftermiddagarna ansvarar du tillsammans med dina fritidskollegor för en fritidsavdelning. Vidare deltar du aktivt i skolans fortlöpande utvecklingsarbete. I utvecklingsarbetet jobbar vi alla tillsammans för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola. Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem alternativt en fritidspedagogsexamen med inriktning hemkunskap.

Kvalifikationer

Du som söker är legitimerad grundlärare inom fritidshemmet med inriktning hemkunskap. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och vet hur du på ett effektivt sätt tillämpar dessa i det dagliga arbetet. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga som gör att du självständigt kan leda och organisera ditt arbete för att skapa en god lärmiljö, för våra elever, under hela dagen.

Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Du ser värdet i att samarbeta med och lära av andra. Du ser den stora vinsten med fysiska aktiviteter. Om du vill arbeta med mångfald tillsammans med många olika personligheter, där allas kompetens tas till vara så kan Rosengårdsskolans fritidshem passa dig. Fritidshemmets vision är att arbeta språkutvecklande, så om du känner att du vill bidra tillsammans med oss är du välkommen att söka!

Välkommen med din ansökan! 

I denna rekrytering ersätts det personliga brevet av urvalsfrågor för att alla kandidater ska bli bedömda likvärdigt. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.

Om arbetsplatsen

Rosengårdsskolan är sedan höstterminen 2021 en F-9 skola. Skolan ligger i området Herrgården på Rosengård. Vi har cirka 500 elever och i princip alla har svenska som sitt andraspråk. På skolan har vi även en särskola bestående av 17 elever. Fritidshemmet har cirka 200 barn fördelade på fyra avdelningar med egna lokaler. Fritidshemmet arbetar med lärande under hela dagen. Vi vill att Rosengårdsskolan ska vara varje elevs bästa skola och arbetar därför uthålligt med ämnesövergripande och språkutvecklande arbete samt med bedömning för lärande. Rosengårdsskolan har tillsammans arbetat fram en lokal modell, Rosengårdsmodellen, som hela skolans personal arbetar utifrån. Rosengårdsmodellen innehåller rutiner, arbetsmetoder, stödstrukturer och förhållningssätt som vi vet är gynnsamma för våra elever. Rosengårdsmodellen, skolans åtagandeplan samt de nationella styrdokumenten utgör tillsammans stommen i vårt arbete. Utifrån dessa utvecklar, fördjupar och förfinar vi vårt arbete år efter år.

På Rosengårdsskolan vet vi att gemensamma strukturer är en förutsättning för trygghet, likvärdighet och samsyn både för elever och medarbetare. Gemensamma strukturer skapar VI-känsla i ett kollegium vilket i sin tur skapar detsamma för våra elever. Tillsammans är vi starka! På Rosengårdsskolan arbetar vi mål- och resultatinriktat utifrån den data verksamheten ger oss. Skolans systematiska kvalitetsarbete är väl förankrat i verksamheten och genomsyrar arbetet från ledningsnivå och arbetslagsnivå till undervisningen i klassrummen och på fritidshemmet.

Vi vill att alla elever ska få möta välutbildad personal med ett lågaffektivt förhållningssätt. Varje årskurs bildar ett arbetslag som leds av en undervisande förstelärare. Tillsammans ansvarar arbetslaget för årskursens elever genom ett nära dagligt samarbete och samplanering. På eftermiddagarna ansvarar de olika fritidsarbetslagen för sin avdelning. Forum för samplanering mellan fritidsarbetslagen finns. Prestigelöshet och lärande organisation är begrepp vi vill ska synas, kännas och höras i verksamheten. Vi har höga förväntningar på varandra och ser det som en självklarhet att alla bidrar till en god och positiv arbetsmiljö för både elever och kollegor.

Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb

Information om tjänsten

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse

Övrigt

Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 

Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.

För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Om tjänsten

Ansök senast:
16 juli 2022
Anställningsform:
Tillsvidareanställning
Omfattning:
Heltid

Referensnummer:
20222016

Kontakt

Lina Hagebratt
Lärarnas Riksförbund
lina.hagebratt@malmo.se
0707-359555

Emma Håkansson
Lärarförbundet
Emma.Hakansson2@malmo.se
-

Ulrika Mårtensson
Biträdande rektor
ulrika.martensson2@malmo.se
0729-632476

org.mozilla.javascript.Undefined@0

Rekrytering i Malmö stad

Undrar du hur vi arbetar med rekrytering i Malmö stad?