Rekrytering i Malmö stad

Att hitta rätt person för jobbet är det viktigaste för oss i våra rekryteringar. Vi utgår alltid från de krav på kompetenser och färdigheter som finns för varje tjänst. Det är viktigt för en fördomsfri rekrytering. Vi arbetar för att du som sökande ska få en så bra upplevelse som möjligt när du söker jobb hos oss.

I Malmö stad arbetar vi efter en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Den hjälper oss att rekrytera fördomsfritt och hålla hög kvalité i våra rekryteringar. De kompetenser, kunskaper, färdigheter och erfarenheter vi identifierar för den aktuella tjänsten ligger till grund för de beslut vi fattar i våra rekryteringar. Den person som bäst matchar kraven är den som erbjuds tjänsten.

Att tänka på när du ansöker

I annonsen framgår vilka kompetenser, kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs för tjänsten. Var noga med att utgå från annonsen när du skriver din ansökan. Vi gör vårt urval utifrån den information du ger om dig själv i din ansökan, i förhållande till kraven i annonsen.

Urvalsfrågor

Vi får ofta många ansökningar till våra tjänster i Malmö stad. För att säkerställa att de personer som kallas till intervju är de som bäst matchar det vi söker, använder vi ofta urvalsfrågor. Urvalsfrågorna utgår från kraven som ställs för tjänsten och du besvarar frågorna i samband med din ansökan. Det är viktigt att du svarar ärligt på urvalsfrågorna.

Referenser

En av de sista delarna i Malmö stads rekryteringsprocess är att kontakta referenser. Innan en rekrytering är klar kontaktar vi i regel minst två referenser. Vi ser gärna att de i första hand är tidigare chefer. Om du inte haft en chef tidigare, eller tidigare chef är svår att nå, så diskuterar vi vilken annan referens som kan vara lämplig.

Om du är eller tidigare har varit anställd i Malmö stad kommer vi att vilja ta referens från nuvarande eller dåvarande chef. Vi tar endast referenser på våra slutkandidater och vi stämmer alltid av med dig innan vi kontaktar referenten. Dina referenser ska vara förberedda på att de kommer att bli kontaktade av oss.

Återkoppling på din ansökan

Det är viktigt för oss att du får återkoppling på din ansökan. Vi strävar efter att ge återkoppling till dig som sökt våra tjänster så snart det är möjligt. Eftersom en rekryteringsprocess kan ta allt från ett par veckor upp till flera månader är det svårt att säga en exakt tidpunkt. Tänk på att du kan ha fått mejl från oss som hamnat i skäppost. Du är alltid välkommen att ta kontakt med kontaktpersonen i annonsen om du har frågor.