$left
$middle

Rekrytering i Malmö stad

Att hitta rätt person för jobbet är det viktigaste för oss i våra rekryteringar. Vi utgår alltid från de krav på kompetenser och färdigheter som finns för varje tjänst. Det är viktigt för en fördomsfri rekrytering. Vi arbetar för att du som sökande ska få en så bra upplevelse som möjligt när du söker jobb hos oss.

I Malmö stad arbetar vi efter en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Den hjälper oss att rekrytera fördomsfritt och hålla hög kvalité i våra rekryteringar. De kompetenser, kunskaper, färdigheter och erfarenheter vi identifierar för den aktuella tjänsten ligger till grund för de beslut vi fattar i våra rekryteringar. Den person som bäst matchar kraven är den som erbjuds tjänsten.

sv