$left
$middle

Fysioterapeut eller arbetsterapeut

Vill du göra skillnad för Malmös äldre i sommar? Hälsa, vård och omsorg i Malmö stad behöver över 1000 sommarvikarier för att kunna ge det bästa stödet till våra äldre i sommar.

Som arbetsterapeut eller fysioterapeut skapar man goda förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar i team tillsammans med övriga yrkeskategorier och arbetet tar utgångspunkt från patientens behov, personliga förutsättningar och delaktighet.

Som legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast arbetar man bland annat med att göra funktionsbedömningar och bedöma, planera och utföra rehabiliterande insatser.

Som legitimerad arbetsterapeut arbetar man bland annat med att göra ADL-bedömningar och aktivitetsbedömningar samt bedöma, planera och utföra rehabiliterande insatser. I arbetet ingår även att handleda övrig personal i ett rehabiliterande förhållningssätt.

Arbetsterapeut Nickolina blir en av dina många kollegor.

”Om man tycker om att utvecklas i sitt arbete är det här ett bra jobb eftersom vi regelbundet får gå på utvecklande föreläsningar och utbildningar. Det gör också stor skillnad att vi är en stor kommun med mycket kunskap att dela med varandra."

Arbetsterapeut Nickolina Jensen.

Fysioterapeut Isak blir en av dina många kollegor.

"Jag har ett omväxlande arbete där varje dag är olik den andra och fantastiska kollegor som stöttar mig i de utmaningar jag ställs inför. Jag trivs helt enkelt mycket bra i Malmö stad!"

Fysioterapeut Isak Petersson.
sv