$left
$middle

Undersköterska, vårdbiträde, ledsagare eller avlösare

Vill du göra skillnad för Malmös äldre i sommar? Hälsa, vård och omsorg i Malmö stad behöver över 1000 sommarvikarier för att kunna ge det bästa stödet till våra äldre i sommar. Främst inom hemtjänst, hemsjukvård, rehab, inom ledsagning och avlösning och på våra äldreboenden.

Vilka arbetsuppgifter kommer jag att ha?

Inom våra verksamheter hemtjänst, vårdboende, demensboende, korttidsboende, dagverksamhet samt ledsagning/avlösning hjälper du människor som behöver stöd i vardagen. Det kan handla om människor med fysiska funktionshinder till följd av ålder, sjukdom eller en olycka men också om funktionsnedsättningar som demens och minnesproblematik. Som anställd hos oss blir du en del av ett lag på över 5 000 medarbetare som handlar, städar, tvättar, diskar, planerar, lagar mat, stöttar, sköter hygien, vårdar, stärker, rehabiliterar och räddar liv.

Se filmerna nedan för att få veta mer om våra verksamheter och vilka arbetsuppgifter du kan komma att ha som undersköterska eller vårdbiträde.

Filmer om en dag på jobbet inom vård och omsorg

Vill du veta mer om hur en dag på jobbet kan se ut? I våra filmer kan du följa med en av våra medarbetare som arbetar inom hemtjänsten, och två som arbetar på särskilda boenden.

Följ med hemtjänsten:

Följ med till särskilda boendena Vittlingen och Lindängelund:

Undersköterska Karim blir en av dina många kollegor.

"När jag var färdigutbildad fick jag jobb i Malmö stad som undersköterska och här har jag stannat i 15 år nu. Istället för att reparera bilar och motorer, reparerar jag nu människor!"

Undersköterska Karim.
sv