Biståndshandläggare

Inför sommaren 2021 söker vi fler sommarvikarier än någonsin för att kunna ge den bästa vården och omsorgen till Malmös äldre och sköra. Vill du jobba som biståndshandläggare?

Vi söker semestervikarierande biståndshandläggare till våra verksamheter i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen sommaren 2021. Du kan även erbjudas möjlighet att börja arbeta som timvikarie under våren och vi erbjuder individuell introduktion med mentorskap.

Som biståndshandläggare arbetar du med myndighetsutövning inom Socialtjänstlagen (SoL). Detta innebär att utreda behov, fatta beslut och följa upp insatser. I det dagliga arbetet ingår även dokumentation, individuella möten, vårdplaneringar och samverkan med övrig personal, anhöriga och andra externa myndigheter.

Biståndshandläggare Jessica blir en av dina många kollegor.

"Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete för att fortsätta utveckla enhetens arbetssätt såväl för medarbetarna som för våra äldre vilket jag tycker är viktigt för framtiden."

Biståndshandläggare Jessica Pilat.