Student

Malmö stad är en stor organisation med ett brett uppdrag. Det innebär att vi har jobbet för dig nästan oavsett vad du studerar till. Ta chansen att lära känna oss redan under din studietid!

Ung kvinna sitter utomhus och läser i papper.

För Malmö stad är samarbetet med olika utbildningar och dig som studerar viktigt. Det ger oss möjlighet till nya infallsvinklar och nya idéer till hur vi kan lösa våra utmaningar. För dig som studerar kan praktik, examensarbete eller ett jobb som studentmedarbetare ge praktisk arbetslivserfarenhet och en möjlighet att knyta värdefulla kontakter.

Jobba som studentmedarbetare

Du som läser vid Malmö unversitet eller Lunds universitet och vill kombinera dina studier med praktiskt arbete kan söka till Malmö stads studentmedarbetarprogram. Som studentmedarbetare jobbar du cirka 10–15 timmar i veckan, under maximalt en termin. Arbetet är avlönat.

Exempel på uppdrag kan vara att göra omvärldsspaningar, enkäter, utvärderingar eller analyser. Det kan vara inom många olika studieområden, till exempel kultur, jämställdhet, HR, samhällsplanering, ekonomi eller kommunikation.

Läs mer om att jobba som studentmedarbetare

Jobba extra vid sidan om studierna

Vill du jobba extra som vikarie i någon av våra verksamheter? Läs mer och anmäl ditt intresse här.

Gör praktik i Malmö stad

Varje termin tar Malmö stad emot hundratals studenter för praktik i olika former. Genom en praktikplats får du praktisk arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Ta kontakt med den verksamhet som du önskar göra din praktik hos i god tid innan din praktikperiod, för bästa möjliga förutsättningar.

Examensarbete och uppsats

Har du en idé om uppsats eller ditt examensarbete som kan bidra till Malmös utveckling? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig. Föreslå din idé för oss genom att kontakta den verksamhet inom Malmö stad som arbetar med frågan du vill undersöka.