Berne Forzelius

Berne Forzelius Foto: Sanna Dolck

Ett viktigt samarbete för framtidens vård- och omsorgspersonal

Under vecka 42 (18-24 oktober) är det Vård- och omsorgscollege:s årliga kampanjvecka. Berne Forzelius, chef inom områdena forskning, utveckling och kompetens berättar mer.

Men innan du berättar mer om den – vad är Vård- och omsorgscollege, till att börja med?

– Det är en nationell samverkan mellan branschens arbetsgivare, fackliga organisationer och utbildningsanordnare, som syftar till att driva på kompetensförsörjningen inom vård och omsorg, säger Berne Forzelius, enhetschef för forskning och utveckling (FoU) samt kompetenscentrum inom hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Vad är hälsa, vård och omsorgs roll i den samverkan?

– Inom Vård- och omsorgscollege kan vi och andra liknande arbetsgivare vara med och påverka utbildningsvolymer, kvalitet och delvis innehåll i landets vård- och omsorgsutbildningar. Vi för också en dialog kring hur vi på bästa sätt kan ta emot elever i samband med APL (arbetsplatsförlagd praktik, red). Vi försöker bland annat utveckla praktikperioden så att eleverna både når kursmålen och ser praktikplatsen som en möjlig framtida arbetsplats.

– Tillsammans arbetar vi även för rätt kompetensutveckling för våra befintliga medarbetare och strävar efter att skapa en lärande organisation.

Vad får vi ut av att vara med i VoO-college?

– Förutom allt ovan får vi tillgång Vård- och omsorgscolleges utbud av handledarutbildning i olika steg, språkombudsutbildning och validering.

Vilka är de viktigaste frågorna som VoO-college driver just nu?

– Det gymnasiala vård- och omsorgsprogrammet förändrades 1 juli, vilket på sikt kommer påverka APL:en. Vi behöver se hur vi tillsammans med utbildningsanordnarna kan säkerställa att kursmålen kan uppnås. En annan viktig fråga är språkutveckling för medarbetare i våra verksamheter. Framöver tänker jag att vi behöver diskutera hur vi kan arbeta med validering och komplettering av studier för befintlig personal, med fokus på kontinuitet för våra patienter och brukare.

Vilka är de viktigaste kompetensförsörjningsfrågorna för HVOF just nu?

– Om vi bryter ned det till kompetensutveckling för målgruppen omvårdnadspersonal, så är det flera delar. Bland annat fortsatt möjlighet att komplettera sina studier till undersköterska; fortsatt arbete med introduktion av nya kollegor, men också hur vi kan arbeta vidare med lärande i och på arbetet. Det vill säga ta tillvara och utveckla den faktiska kompetens som finns!

Vilka är de största framtida utmaningarna?

– Jag skulle säga rekryteringsdelen. Därför är ett samarbete som VoO-college viktigt, där vi arbetar för att fler ska söka sig till vård- och omsorgsprogrammet. Men det handlar också om att göra analysen om framtidens vård och omsorg och våra medarbetares möjligheter att utvecklas i sitt arbete för att möta det.

Vecka 42 är det så VoO-college-vecka – vad innebär det och vad är hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens roll?

– Får vår del handlar det om att lyfta fram allt det arbete som görs i förvaltningen, som på ett eller annat sätt är kopplat till VoO-colleges frågor. Vi hoppas också att det ska inspirera fler kollegor i förvaltningen att utvecklas i handledarrollen eller bli nyfikna på hur man kan arbeta med språkutveckling på arbetsplatserna.

Vad skulle du säga är det främsta skälet till att utbilda sig inom vård och omsorg och kanske börja jobba just hos oss i hälsa, vård och omsorg?

– Det främsta skälet till att utbilda sig och jobba inom vård och omsorg ska såklart vara att man tycker om att arbeta med människor, oftast äldre, som på något sätt behöver stöd eller hjälp. Och sedan om vi utgår från kompetensutveckling så finns det många möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll. Till exempel har vi inom hälsa, vård och omsorg vårdbiträden som nu kompletterar sina studier till undersköterska; vi har handledare som får vara med och utveckla den pedagogiska modellen peer learning under APL, och vi har kollegor som är introduktionshandledare. För att bara nämna några saker som jag tycker gör oss attraktiva! avslutar Berne Forzelius.