Personerna som förekommer på bild är inte samma som citeras i texten.

Personerna som förekommer på bild är inte samma som citeras i texten. Foto: Sanna Dolck Wall

Lärande sker bäst i samspel med andra

Att lära sig genom samarbete, reflektion och egna initiativ är grunden i handledningsmodellen Peer learning, där studenterna paras ihop två och två under den arbetsplatsförlagda praktiken. Genom att införa den nya modellen och ge handledarna en större roll har den arbetsplatsförlagda praktiken i undersköterskeprogrammet fått en uppgradering.

Studerande som läser Vård- och omvårdnadsprogrammet på Komvux Malmö har en fyra veckor lång obligatorisk praktik (APL, eller arbetsplatsförlagt lärande) under sin första termin. APL-perioden är en viktig del av utbildningen för att studenterna ska få erfarenhet av hur det är att arbeta som undersköterska.

APL-perioden är också en viktig del för den framtida kompetensförsörjningen för hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen, som tar emot många APL- studerande från undersköterskeprogrammet varje år. Förvaltningen har därför arbetat mycket med att få ett koncept och en APL- period som passar både student och handledare.

Peer learning som handledningsmodell

Under 2020 infördes handledningsmodellen Peer learning där studenterna delas in i par och får en gemensam handledare. Studenterna får strukturerade inlärningsaktiviteter, mer eget ansvar och framförallt förväntas de dela med sig av kunskaper och färdigheter till varandra efter utförda uppdrag. Syftet är att främja ett kritiskt och reflekterande tänkande och ökad samarbetsförmåga, så att studenterna blir bättre förberedda inför arbetslivet.

– Under APL- perioden är det en fördel att studenterna får ta större ansvar för planering och återkoppling till varandra med den här modellen. De skapas en trygghet genom att studenterna har varandra att prata med och kan reflektera tillsammans. Studenterna får tänka mer själv och blir självständiga vilket är bra när de sen kommer ut på arbetsmarknaden och kanske blir våra arbetskamrater, säger Carina Edahl, en av handledarna som arbetar på Marietorps vårdboende.

Men det finns också utmaningar med att handleda två studenter i taget.

– Den stora utmaningen för oss som handledare när studenterna handleds i par är om båda inte är på samma nivå. Då är det lätt hänt att den ena studenten tar över. Här gäller det att vi som handledare snabbt är uppmärksamma på detta och är med och styr upp. Båda studenterna behöver få utrymme, säger Petra Roos som också är handledare på Marietorps vårdboende och snart även samordnare för ett boende till.

Utbildning för handledare

För att få bra förutsättningar att leda studenterna under APL- perioden går alla handledare Skolverkets handledarutbildning som innehåller studier i lärande, uppföljning och återkoppling. Men det krävs också ett stort engagemang och intresse för kvalitativt arbetsplatsförlagt lärande för att lyckas bra med uppdraget.

– Det kan vara en utmaning att som aktiva undersköterskor själv lägga händerna på ryggen för att studenterna ska få visa vad de kan och utvecklas och bli självständiga. Men det är roligt att lära ut och se studenternas utveckling under APL- perioden. Många stannar kvar och blir våra framtida kollegor, säger Petra.