$left
$middle

"Nu känner jag på allvar att jag ska börja mitt nya liv här i Sverige", säger Mohammad Alzarrad, arbetsmarknadsanställd på Högsåkerringens boende. Foto: Sanna Dolck Wall

Ett hjälpande steg mot jobb och studier

I Malmö stads alla verksamheter finns sedan ett år ett stort antal arbetsmarknadsanställda. Det är personer som står långt från arbetsmarknaden. Genom projektet ”Plus 1000” ges de en möjlighet att komma närmare ett jobb eller att inspireras till studier.

Graziela Zibner är enhetschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen och ansvarig för ”Plus 1000”.
– För ett år sedan hade vi 500 arbetsmarknadsanställda i staden. Pandemin fick stor påverkan på alla, inte minst på dem som står en bit ifrån den ordinarie arbetsmarknaden. Därför beslutades att öka på med ytterligare 1 000 platser, säger hon.

Alla förvaltningar ska erbjuda ett visst antal platser baserat på hur många anställda man har. Kvoten är på 5,7 procent och resultatet har överträffat förväntningarna.
– Det har gått jättebra, alla förvaltningar bidrar på ett fantastiskt sätt. För hälsa, vård och omsorg rör det sig om 303 platser och dit kommer vi att nå under hösten. Några förvaltningar har kunnat erbjuda fler platser än kvoten och totalt kommer vi att landa på 1 750 arbetsmarknadsanställningar, säger Graziela Zibner.

Tolv månader med lön

Anställningen varar i ett år och de anställda har en lön som innebär att behovet av ekonomiskt bistånd minskar. Enligt en överenskommelse med de fackliga organisationerna får anställningarna inte skapa undanträngningseffekter.
– Det innebär att dessa inte får ersätta eller göra exakt samma jobb som ordinarie personal. De ska avlasta och göra det lilla extra som inte alltid hinns med annars, samtidigt som arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och utvecklande, förklarar Graziela Zibner.

Synliggör kompetensen

Inom hälsa, vård och omsorg kan de arbetsmarknadsanställda till exempel ha titlar som värd, servicevärd, vårdbiträde, köksbiträde och vaktmästare.
– Anställningen ger en inblick i vad jobbet innebär, man övar på svenska språket och känner sig behövd. Det innebär att kompetensen blir synliggjord, både för den anställde och för en arbetsgivare. Budskapet är att om du efter arbetsmarknadsanställningen satsar på en utbildning, då har du stora chanser att få ett tryggt jobb i många år. På det sättet blir hela projektet en jättefin möjlighet för Malmö stad att rekrytera personal till bristyrken och blir därmed en viktig del i vår kompetensförsörjningsplan.

Bättre metoder för matchning

Malmö stad har över 5 000 personer inskrivna på arbetsmarknads-avdelningen och rekryteringen till projektet är inte svår.
– Många är intresserade och ser det här som en jättemöjlighet.

2020 gick 18 procent av deltagarna vidare antingen direkt till jobb eller till studier. I våras hade siffran stigit till 20 procent.
– Det är ett bra utfall men vi är inte nöjda. Nu gör vi en metodutveckling och ändrar arbetssättet för att bli ännu bättre på att synliggöra kompetens. Det gör vi både för att sporra den enskilde och för att själva bli bättre på coachning och matchning för framtiden. Det gör att den som har haft en arbetsmarknadsanställning blir attraktiv på den reguljära arbetsmarknaden, säger Graziela Zibner.

På rätt plats

Mohammad Alzarrad är sedan i våras arbetsmarknadsanställd på Högsåkerringens boende. Bland arbetsuppgifterna finns att servera fika och mat, att baka och att vattna blommor med mera.
– Jag började trivas på jobbet redan första dagen. Det är viktigt för mig att hjälpa andra, inte minst de äldre. Nu har jag bestämt mig för att läsa vidare till undersköterska efter den här anställningen.

Mohammad kom från Syrien till Sverige för några år sedan. Han bodde från början i en liten by på landet, där han upplevde att det var svårt att skapa kontakter och komma in i samhället. Flytten in till Malmö ändrade på det. Mohammad läste svenska och utbildade sig samtidigt till billackerare.
– Men sedan kom coronaviruset och jag fick inget jobb. Tillsammans med min handläggare gick jag igenom vilka möjligheter som fanns att göra något annat och vad som skulle passa mig.

Han kom till Högsåkerringens boende på våren och kände direkt att det var rätt.
– Här har jag trevliga kollegor, som snabbt lärde mig vad jag ska göra. Nu kämpar jag varje dag för att utveckla mig, att göra jobbet bra. De som bor här behöver hjälp av människor med gott hjärta och det har jag, så jag känner mig som rätt man på rätt plats.

I mitten av oktober blev Mohammad Alzarrad svensk medborgare.
– Det gjorde mig väldigt glad. Nu känner jag på allvar att jag ska börja mitt nya liv här i Sverige. När anställningen här är slut tänker jag utbilda mig till undersköterska och hoppas att få en tillsvidareanställning, säger han.

Text: Jörgen Olsson.

sv
sv