Gunilla Carsten ska som klinisk lärare stötta sjuksköterskorna i verksamheterna att handleda studenter. Foto: Sanna Dolck Wall

Gunilla stöttar dagens och framtidens sjuksköterskor

Varje termin tar hälsa, vård och omsorg emot sjuksköterskestudenter som ska praktisera i verksamheten som en del av sin utbildning.
– Våra framtida kollegor ska få bästa möjliga förutsättningar under sin tid hos oss, säger Gunilla Carsten som har anställts som klinisk lärare.
Uppdraget är att utveckla praktiken och stötta förvaltningens sjuksköterskor i deras roll som handledare.

Tjänsten som klinisk lärare är nyinrättad sedan i höstas. Funktionen, som är vanlig inom slutenvården, har varit efterfrågad sedan länge i hälsa, vård och omsorg. Inom äldreomsorgen är verksamheterna utspridda på många olika enheter med olika typer av verksamheter. Därför finns ett behov av att samordna och ge stöd i att handleda studenterna från sjuksköterskeutbildningen.
Malmö stad har ett samarbetsavtal med Malmö universitet, där hälsa, vård och omsorg upplåter praktikplatser medan universitetet erbjuder handledarträffar och kompetenshöjande insatser för sjuksköterskorna. Därför kommer Gunilla Carsten att jobba tillsammans med två kliniska adjunkter på universitetet, en med fokus på hemsjukvård och en som är inriktad på äldreboenden. Studenterna gör sin praktik under andra terminen inom geriatrik och sjätte terminen viks åt hemsjukvården.
– Det här är ett uppdrag som vi håller på att utforma tillsammans. Just nu är vi ute i verksamheterna och lyssnar in vilka behov som finns. Det vi hör är att läromiljön för studenterna behöver förbättras och att pedagogiken och strukturen på praktiken utvecklas, säger Gunilla Carsten.

Utveckla nya metoder

Sjuksköterskorna i verksamheterna önskar en tydlig introduktion för studenterna och att de som handledare förbereds på sitt pedagogiska uppdrag.
– Vi behöver utveckla och använda oss av nya pedagogiska metoder. Därför kommer vi att använda oss av en metod som kallas peer learning. Det är en metod där studenterna går i par med varandra på praktiken och intar en aktivt reflekterande roll. Studenterna har ansvar för sitt eget lärande och här har handledarna en viktig uppgift i att vara ett reflektionsstöd, förklarar Gunilla Carsten.

Pedagogiskt inriktad

Sjuksköterskornas roll som handledare har förändrats och ställer i dag högre krav på att vara pedagogiskt förberedd, menar Gunilla Carsten.
– Att vara handledare är en del av din profession som sjuksköterska. Men förr gick studenterna mer bredvid som lärlingar. I dag är det en pedagogiskt inriktad praktik, där studenterna ska uppnå tydliga lärandemål. Mitt i den dagliga verksamheten har sjuksköterskorna därmed också ett pedagogiskt ansvar. Då underlättar det om det ges utrymme för struktur och stöd i det arbetet.
Högst på agendan för Kliniskt lärarpar, som Gunilla och hennes adjunktskollegor från Malmö universitet kallas, är nu att utveckla studenternas introduktion.
– Vi planerar också att erbjuda handledning för handledarna, med tid för reflektion tillsammans kring vad som har fungerat bra och mindre bra. Vi har även pratat om att arrangera seminarier för studenterna för att knyta teori till praktik.

Har samverkat mycket

Gunilla Carsten är själv legitimerad sjuksköterska med 22 års erfarenhet i Region Skåne. Hon är utbildad i ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad.
– Jag har alltid arbetat med äldre och i tidigare roller samverkat mycket med kommunen. I mitt senaste uppdrag på Minneskliniken hade jag en konsultativ och handledande roll. Det var där mitt vårdpedagogiska intresse väcktes. När den här tjänsten dök upp kändes den helt självklar för mig att söka. Det är ett viktigt uppdrag som handlar om att skapa förutsättningar för reflektion och lärande såväl som verksamhetsutveckling och patientsäkerhet. Det rör våra framtida kollegor och att de får en bra introduktion i sin kommande yrkesroll.

Text: Lars Wirtén
Detta är en text ur tidningen Spaning nr 1, 2022. Du kan läsa fler av tidningens artiklar här.