$left
$middle

Lolly Persson, undersköterska på äldreboendet Apelrosen.

Full fart mot 100 procent heltid

Från 67 till 88,5 procent heltidstjänster. Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen har gjort en förflyttning som ger positiva effekter både för medarbetare och vårdtagare. Men resan dit har inte varit enkel och än är inte målet helt uppnått.

Det handlar om hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens projekt kvalitativ bemanning som har sitt ursprung i Sveriges kommuner och regioner och Kommunals löfte från 2016 om att utöka andelen heltidsanställda inom alla kommuner. Äldreomsorgen har länge varit en bransch där det jobbar merparten kvinnor. Branschen har också dominerats av delade turer och ofrivillig deltid bland undersköterskor och vårdbiträden. En omställning till att fler kan jobba heltid har många fördelar. Bland annat minskar rekryteringsbehoven och vikariebehovet samtidigt som jobben blir attraktivare och ökar jämställdheten. Petrus Brynte, enhetschef på HR-avdelningen, har arbetat med omställningen i ett par år och håller med om att det finns många fördelar.

– I grund och botten är det en kvalitetsfråga. Vi ökar kompetensen på arbetsplatsen genom att nyttja de som har erfarenhet och utbildning fullt ut. Det handlar också om att vi går från att ha många som jobbar deltid till att bli heltidsorganiserade där medarbetare får en tryggare anställning och lön. I mansdominerade yrken har den rättigheten funnits länge, det är dags att det blir så även för de kvinnodominerade yrkena, säger Petrus.

Men det har varit en lång resa för förvaltningen till det resultat på 88,5 procent heltidsanställda som kan presenteras för maj 2022.

– Det krävs mycket förarbete. Förvaltningen bilades i mitten på 2017, i januari 2019 var vi klara med att börja införa heltider för alla verksamheter. Då kom pandemin och vi fick pausa allt utvecklingsarbete och bara fokusera på att motverka smittspridning. Trots pandemin har vi ändå lyckats göra mindre förflyttningar även under 2019 och 2020. Men det är under 2021 som de större stegen har tagits. Målet är att alla verksamheter ska vara heltidsorganiserade och vi tror att vi kommer att passera 90 procent innan året är slut! fortsätter Petrus.

Petrus står i en park med gröna träd. Han har brunt hår och skägg och en blå skjorta.

Petrus Brynte, enhetschef på HR-avdelningen i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen.

Många kommuner har påbörjat samma heltidsresa som Malmö stad har gjort. I Sverige ligger snittet för antalet heltidsanställda inom äldreomsorgen år 2021 på 78,7 procent.

– Det stämmer att vi ligger bättre till än rikssnittet. Vi kan egentligen mest jämföra oss med de större kommunerna och då ligger vi väldigt bra till. Det vi är mest stolta över är att vi har lyckats skapa alla dessa heltidstjänster utan att tillföra mer ekonomiska resurser. Nyckeln är att våra medarbetare är flexibla med sin arbetsplats och kan jobba på en annan arbetsplats om det behövs ett visst antal arbetspass i månaden, det vi kallar resurspass. De arbetspassen får man vara beredd att hoppa in på ett närliggande boende eller arbetsgrupp om det saknas personal där just den dagen. Fördelen är att vi bättre kan täcka frånvaro med erfaren personal, förklarar Petrus.

En medarbetare som har väntat länge på beskedet att få utöka sin tjänst till heltid är Lolly Persson som arbetar på Apelrosens särskilda boende. Hon har länge jobbat 75 procent men har nu kunnat gå upp till en heltidstjänst.

– Jag blev väldigt glad för det beskedet, jag har väntat länge. Jag har till och med ansökt om att få gå upp i tid tidigare men det har inte varit helt lätt. Jag har fått besked om att andra har haft företräde och de tjänster jag kunde söka istället har inte varit attraktiva nog för mig eftersom jag gärna vill vara kvar på boendet jag jobbar på. Nu har jag fått den möjligheten och det är guld värt, säger Lolly.

När det gäller resurspassen som förekommer någon gång i månaden känner sig Lolly positivt inställd.

– Än så länge har jag aldrig behövt vara någon annanstans än på vårt boende under mina resurspass. Vi har behövt medarbetare i vårt eget hus och då har jag hoppat in. Men generellt tror jag inte att resurspassen är något dåligt. Jag tror att det är bra att komma till en ny arbetsplats och se hur de jobbar där och lära av varandra, det är lätt att man blir lite hemmablind och gör som man alltid har gjort, säger Lolly.

Även vårdtagarna på Lollys avdelning har märkt skillnad sedan heltidsresan började.

– Vi har mer personal som är inne samtidigt på eftermiddagen när vi överlappar varandra och då hinner vi med att göra det där lilla extra för de som bor här. Kanske ta en extra promenad eller fika. Och jag är nöjd med att jag slipper lämna över uppgifter som jag inte hunnit klart med till mina kollegor som jag fick göra när jag slutade tidigare. Nu hinner jag klart med det jag behöver för dagen och det är skönt, konstaterar Lolly.

Inför införandet av heltid på varje arbetsplats krävs en förberedande process. Först kommer arbetsgruppen för kvalitativ bemanning ut till arbetsplatsen och berättar om vad som ska hända. Då finns det tid för frågor och feedback. Någon månad senare blir det uppföljningsmöte och då brukar det ha dykt upp fler frågor från medarbetarna. Sen börjar arbetsgruppen med att se över alla medarbetares scheman och gör nya schema som fungerar med heltidstjänster.

De flesta på Lollys avdelning är nöjda med heltidsresan. Men allt är inte helt tillfredställande än.

– Jag är inte helt nöjd med mitt nya schema. Det blir lite längre mellan lediga dagar och demensvård kan vara tufft, bra återhämtning behövs verkligen. Men våra scheman är fortfarande nya så jag kommer så klart att ge detta en chans, säger hon.

Till hösten kommer arbetsgruppen inom kvalitativ bemanning att fokusera på att fler hemtjänstgrupper också får möjlighet till heltidsresan och att göra scheman för alla medarbetare så bra som möjligt. Resan mot att nå hundra procent heltidstjänster fortsätter.

sv