Friderike Svendsen och Charlotte Grip.

Friderike Svendsen och Charlotte Grip.

Satsning på arbetsterapeuter inom Malmös äldreomsorg

Enligt en prognos från Arbetsförmedlingen är arbetsterapeuter ett av yrkena med störst jobbchanser nu och fem år framåt. Det behövs många arbetsterapeuter till hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens olika verksamheter och detta behov har Friderike Svendsen och Charlotte Grip, sektionschefer inom särskilt boende respektive ordinärt boende, tydligt kunnat se.

Vad är det allra viktigaste uppdraget för en arbetsterapeut inom hälsa, vård och omsorg, skulle ni säga?

– Arbetsterapeuter arbetar med aktivitet och delaktighet för patienten på särskilda boenden, säger Friderike Svendsen.

– Genom att underlätta och kompensera i vissa moment och träna andra moment kan patienten förlänga sin självständighet i sin vardag och ha en ökad livskvalitet, säger Charlotte Grip.

Hur ser ni som chefer till att ge bästa möjliga förutsättningar för era arbetsterapeuter att utföra ett så bra arbete som möjligt?

– Att ha ett fungerande team – alltså att vi är tillräckligt många på plats så att vi kan samarbeta varje dag i olika konstellationer, menar Friderike.

– Teamarbete sker dagligen med fysioterapeuter, sjuksköterskor, rehab-undersköterskor, omvårdnadspersonal, anhöriga och andra som befinner sig runt patienten. Vi startar varje morgon med ett pulsmöte där vi planerar dagen och hjälper varandra för att få en jämn arbetsbelastning, fortsätter Charlotte.

Arbetsterapeuter är hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Varför ska de välja att komma och jobba inom hälsa, vård och omsorg i Malmö stad?

– Det är ett flexibelt och mångsidigt arbete där återkopplingen många gånger är direkt, vilket ger en tillfredsställelse i vardagen, enligt Friderike.

– Arbetet hos oss är fritt på så sätt att du disponerar över din tid och gör prioriteringar dagligen, säger Charlotte.

Vilka konkurrensfördelar och styrkor ser ni att ni har som arbetsgivare?

– Det är just att kunna styra över sin tid, påpekar Friderike.

– Många uppskattar att det är ett rörligt arbete som även innefattar mycket utevistelse genom att cykla mellan sina boenden, menar Charlotte.

Vilka förmåner och utvecklingsmöjligheter erbjuder ni den enskilde medarbetaren?

– Ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år är en viktig förmån, säger Friderike.

– Vi har gjort en kompetensutvecklingsplan som ska tydliggöra hur du kan utvecklas även efter några års yrkeserfarenhet. Du kan även sitta fysiskt på vissa boenden och utgå ifrån dessa, vilket skapar en närhet och tillgänglighet. Det ger i sin tur en stor tillfredsställelse i arbetet och gynnar Malmöbon, berättar Charlotte.

– Dessutom erbjuder vi våra medarbetare utbildningar på en kontinuerlig basis. Vi har en fin hjälpmedelsverksamhet med många utbildningar som hjälper arbetsterapeuter att hålla sig uppdaterade inom området, fortsätter Charlotte.

I hela Sverige pågår en omställning mot mer vård i den enskildes hem. Vad innebär det för en kommunalt anställd arbetsterapeut?

– Att mer avancerad vård bedrivs i hemmet. Det kräver stor kunskap och ger möjlighet till specialisering inom olika områden, förklarar Friderike.

För en tid sedan slutade flera arbetsterapeuter i förvaltningen. Vad handlade det om och vilka förändringar har skett sedan dess?

– Man hade i flera år ansett att gruppen var underbemannad. Nu har vi fått fler resurser och kan anställa fler vilket vi tror kommer att sänka arbetsbelastningen, utvecklar Friderike.

– Med rätt bemanning skapas förutsättningar för att den legitimerade personalen känner större tillfredsställelse med sitt arbete och kan känna sig nöjd när hen går hem efter en arbetsdag, avslutar Charlotte.

Arbetsbeskrivning för arbetsterapeut inom särskilt boende:
Vi arbetar i team i ett nära samarbete med fysioterapeuter, rehab-undersköterskor, omvårdnadspersonal och sjuksköterskor för att öka livskvaliteten hos våra patienter och skapa trygghet för deras anhöriga.

Arbetsbeskrivning för arbetsterapeut inom ordinärt boende:
Tillsammans med oss får du ett omväxlande arbete där du möter dina patienter i deras hemmiljö med varierande behov. Du ingår i team tillsammans med fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att sätta, genomföra och utvärdera rehabiliterande insatser mot uppsatta mål samt att utföra ADL-bedömningar. I arbetet ingår även utfärdande av intyg för ansökan av bostadsanpassning samt utprovning och förskrivning av tekniska hjälpmedel.

sv
sv