$left
$middle

Välkommen till stadsrevisionen

Malmö stads minsta förvaltning med ett stort och viktigt uppdrag. Hos oss jobbar tolv goda kollegor med att granska stadens ekonomi, verksamhet, och räkenskaper. Vi är ett tajt team med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter som ständigt lär varandra och utvecklas tillsammans.

Vårt uppdrag

Vi på revisionskontoret är de förtroendevalda revisorernas sakkunniga stöd i den årliga granskningen av Malmös nämnder och bolag. Vårt arbete innebär till stor del att initiera, planera och genomföra kvalificerade utredningar av stadens verksamheter.

Att arbeta hos oss

Vi erbjuder ett variationsrikt och utvecklande arbete. Du arbetar självständigt men i nära samarbete med kollegorna på revisionskontoret. Arbetet innebär många kontakter med stadens medarbetare på olika nivåer och en kontinuerlig avstämning och rapportering till de förtroendevalda revisorerna. Vi på revisionskontoret arbetar aktivt med omvärldsanalys samt verksamhets- och metodutveckling. Kontinuerlig kompetensutveckling och nätverkande med andra revisionskontor ger oss förutsättningar för en god professionell och personlig utveckling.

Arbetsplats centralt i Malmö

Revisionskontoret är placerat i stadshuset i centrala Malmö. Vi har goda pendlingsmöjligheter till vår arbetsplats oavsett om du kommer med cykel, tåg eller buss.

sv