$left
$middle
”Det är en rolig och mångkulturell arbetsplats.”
Anders Palmquist
Arbetsledare, kommunteknik

Högt tempo och trevliga arbetskamrater gör jobbet kul

Anders Palmquist är arbetsledare på kommunteknik. Hans sektion arbetar med byggentreprenader samt drift och underhåll av Malmö stads fastigheter.

Anders Palmquist i arbetskläder på sin arbetsplats.

Bild: Charlotte Mönnich Jung

Vad gör du på ditt jobb?

Jag är arbetsledare för byggsektionen hos kommunteknik. Vi hör till fastighetsenheten och arbetar med byggentreprenader samt drift och underhåll i Malmö stads ägda fastigheter och hyrda lokaler. Jag leder en sektion som består av tio snickare och en VVS-montör.
Jag är med ute i verksamheten och tittar på nya jobb vi får in. Det är min uppgift att beställa varor som behövs och att ge medarbetarna underlag för de olika jobben. Jag planerar arbetet och underlättar för dem, helt enkelt.
Sedan är det också en del administrativa uppgifter och personalfrågor som behöver hanteras.

Vilken utbildning och bakgrund har du?

Jag är snickarutbildad. Utöver det har jag varit arbetsledare i offentliga sektorn i 18 år och har arbetat i Malmö stad sedan 2018.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är ett väldigt omväxlande arbete, där ingen dag är den andra lik. Jag har väldigt trevliga arbetskamrater. Tempot är högt, vilket passar mig. Jag trivs också bra med den sociala kontakten med arbetskamrater och kunder.
Sedan gillar jag att kommunteknik speglar hela samhället och Malmö stad. Det är mångkulturellt med flera olika nationaliteter i organisationen. Vi har en bra jargong här. Vi är som en byggarbetsplats med lite mjukare värden, skulle man kunna säga.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Det vet jag faktiskt inte. Jag har inte behövt fundera över det, för jag trivs jättebra på min arbetsplats och där jag är.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Malmö stad?

Det är en rolig och mångkulturell arbetsplats. Malmö stad är en bra arbetsgivare med bra värderingar.


sv