$left
$middle
"Det bästa med mitt jobb är att få känna att man gör en skillnad i människors liv. Jag trivs fantastiskt bra här och kan inte tänka mig en mycket bättre arbetsplats."
Beatrice Nilsson
Sjuksköterska

"Det bästa med mitt jobb är att få känna att man gör en skillnad i människors liv. Jag trivs fantastiskt bra här och kan inte tänka mig en mycket bättre arbetsplats."

Beatrice Nilsson jobbade som vårdbiträde inom hemtjänsten när hon bestämde sig för att utbilda sig till sjuksköterska. Efter utbildningen jobbade hon först på akutvårdsavdelningen på Karolinska och därefter på ett par olika ställen via ett bemanningsföretag. Via bemanningsföretaget hamnade hon på funktionsstödsförvaltningen under 2019 där hon trivdes så pass bra att hon beslöt sig för att stanna kvar på en fast tjänst.

Berätta lite om din bakgrund, vad gjorde du innan du kom till funktionsstödsförvaltningen?

Jag jobbade först som vårdbiträde inom hemtjänsten och bestämde mig efter att tag att vidareutbilda mig till sjuksköterska. Jag flyttade till Stockholm för utbildningen och när jag var klar med den började jag jobba på akutvårdsavdelningen på Karolinska. Jag trivdes inte så väl där så jag sa upp mig efter att halvår. Därefter var jag på lite olika ställen via ett bemanningsföretag innan jag fick ett uppdrag på funktionsstödsförvaltningen. Här trivdes jag så himla bra så därför har jag blivit kvar sedan dess.

Vad gör du i ditt jobb som sjuksköterska på funktionsstödsförvaltningen?

Jag ansvarar för ett område inom socialpsykiatrin där det ingår fyra LSS-boenden och drygt 30 patienter som bor på ordinära boenden. En stor del av mitt jobb går ut på att samverka olika insatser. Det kan handla om läkemedelsöverräckning, dosettdelning eller att byta infarter oh katetrar. Jag har även kontakt med läkare i de fall det behövs då jag upptäcker att patienten inte mår bra. Jag jobbar också en del gentemot personal som jobbar inom vår egen hemtjänstgrupp. Det kan handla om allt från att ge dem HSL-uppdrag till att de ska delegeras eller att följa upp utbildningar som de har genomgått.

Jag samarbetar mycket med arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna också. Vårt samarbete inom socialpsykiatrin fungerar väldigt bra. Vi sitter samlat på samma våning så det är enkelt för oss att gå mellan varandra när vi behöver diskutera något.

Din primära arbetsplats är på ett kontor. Hur stor del av arbetstiden spenderar du där jämfört med ute hos patienterna?

Det kan skilja sig väldigt mycket från dag till dag. Vissa dagar är jag ute väldigt mycket medan andra dagar huvudsakligen spenderas på kontoret. Men om jag ska sätta en siffra på det så skulle jag tro att det handlar om ungefär halva tiden på kontoret och halva tiden ute hos patienterna.

Vad uppskattar du mest med ditt jobb?

Att få känna att man gör en skillnad i människors liv, att kunna hjälpa människor i sina hem så att de inte behöver sjukhusvård om det inte är nödvändigt. Samarbetet med mina kollegor är också något jag verkligen vill lyfta här. Det betyder så mycket att ha ett välfungerande samarbete och fint stöd av sina kollegor på sin arbetsplats. Det gäller inte minst i den här typen av yrke där vi har med människors välmående att göra.

Vilka utmaningar möter du i ditt jobb?

Den största utmaningen jag upplever är när man har en patient som jag upplever är så pass dålig att hen kräver sjukhusvård, men patienten vägrar att åka in. Då får jag först försöka motivera personen att åka in trots allt. Men om det inte fungerar får jag kontakta Falck läkarbilar så det kommer ut en läkare som får göra bedömningen om huruvida polisen med tvång ska köra personen till sjukhuset. Det är inget man egentligen vill göra, men ibland förstår inte patienten sitt eget bästa och skulle hen inte komma till sjukhus finns det en fara för dennes liv.

En annan utmaning är att det inte är lika enkelt att hålla bra koll på patienterna som bor i ordinärt boende som det är på de som bor på LSS-boenden. De som bor på LSS-boenden har fast personal som träffar patienterna dagligen och har gjort det under lång tid. När det gäller ordinärt boende är personalen som träffar patienterna mer varierad och de hinner i regel inte bygga upp samma relation till patienterna.

Skulle du rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till funktionsstödsförvaltningen?

Ja, det skulle jag verkligen göra. Jag trivs fantastiskt bra här och kan inte tänka mig en mycket bättre arbetsplats. Om jag jämför med hur det var att jobba på akutvårdsavdelningen på Karolinska jämfört med hur det är att jobba här är det som natt och dag. Här har vi en helt annan möjlighet att ta hand om varje patient. Man känner sig inte alls lika otillräcklig som man gjorde där. Sen är det klart att även vi behöver mer personal för att kunna ge alla patienter så mycket tid de verkligen förtjänar.

För min del är det också skönt att jobba dagtid och vara ledig de flesta helger. Jag jobbar var sjätte helg, men annars har jag dem fria. Vi slipper också dagar då man slutar 22.30 och ska vara på jobbet 06.30 igen. Det innebär att det blir betydligt enklare att släppa jobbet när man kommer hem för dagen.

sv