$left
$middle
"Det bästa med mitt jobb är att få träffa så mycket folk."
Carl Erik Kockum
Livsmedelsinspektör, miljöförvaltningen

Variationen i mitt jobb är bäst

Som livsmedelsinspektör möter jag krögare, bagare och Malmbor. Det är väldigt givande och roligt att träffa så mycket folk.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag jobbar på miljöförvaltningen som livsmedelsinspektör. Vi är en kontrollmyndighet som arbetar utifrån lagen att livsmedel ska vara säkra för konsumenter, inklusive dricksvatten, som också är ett livsmedel, och att kunder ska känna sig trygga. Vi kontrollerar så att mat och livsmedel hanteras på rätt sätt: alltifrån att de ska vara rätt märkta, att innehållsförteckningarna stämmer, att det är rätt information om allergener till att restaurangerna har bra lokaler och rutiner för exempelvis hygien som de följer.

I mitt jobb ingår flera delar: Jag är ute på planerade kontroller hos företag som är registrerade. Det kan vara allt från inspektioner på restauranger och gatukök, till livsmedelsbutiker, skolkök, sjukhusmatsalar med mera. Sedan följer jag också upp med kontroller hos verksamheter som fått så kallade avvikelser, det vill säga anmärkningar när de inte uppfyllt kraven för till exempel rutiner. Man kan kontakta miljöförvaltningen om man misstänker att man blivit matförgiftad, då gör jag en händelsestyrd kontroll på den restaurangen. I jobbet ingår att jag ger råd till verksamheterna och en hel del administrativt arbete.

Vilken utbildning har du?

Jag har studerat till livsmedelstekniker (YTH) med kompletterande kurser inom mitt arbetsområde. Min erfarenhet av att arbeta med livsmedel har jag med mig sedan jag jobbat i livsmedelsindustrin som produktutvecklare i ungefär 13 år. Jag har arbetat som livsmedelsinspektör i cirka 27 år.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag har jobbat i Malmö i 13 år tidigare, även då som livsmedelsinspektör. Sedan har jag varit lika länge i Trelleborgs kommun, till 2019 då jag sökte mig till Malmö igen. Det är spännande och utvecklande att träffa nya människor, få nya utmaningar, inspektera nya verksamheter i en annan stad.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Avdelningen för livsmedelskontroll är ganska stor och jämfört med andra kommuner så är det en stor förvaltning inom det är området. Det gör att vi kan specialisera oss på vissa saker vilket är positivt. Vi kan nischa oss inom vissa arbetsområden. Så det blir en bra kunskapsbank eftersom vi är många inspektörer. Vi kan fokusera på till exempel kunskap om dricksvatten, märkning av produkter eller kosttillskott.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Roligast är att få träffa och prata med folk i livsmedelsbranschen och Malmöbor. Sedan har vi ett gott samarbete mellan oss kollegor på förvaltningen, vilket gör att jag trivs. Jag tycker också om att då bidra med hjälp till verksamheter och att se till så att livsmedel verkligen är säkra för konsumenter och kunder.

Det är trevligt att arbetsuppgifterna varierar: en förmiddag kan jag vara på två helt olika typer av företag och livsmedelsverksamheter. Den ena kontrollen är inte lik den andra.

Sedan är jobbet också utvecklande. Man behöver hålla sina kunskaper uppdaterade vad gäller lagstiftning. Jag får också omvärldsbevaka, hålla mig uppdaterad vilka trender som är på gang i livsmedelsbranschen.

Carl Erik är ute på livsmedelskontroll och träffar en företagare
sv