$left
$middle
”Det är roligt att arbeta för att främja rättssäkerheten. Jag får vara en kugge i apparaten som förser Malmöborna med god service.”
Caroline Möncke Almberg
Stadsjurist

”Jag ångrar inte mitt beslut att arbeta kommunalt”

Som stadsjurist i Malmö stad är Caroline Möncke Almberg med och påverkar hur lagstiftningen ska tolkas inom ramen för kommunens ansvarsområden. Det är ett jobb som kräver ständig omvärldsbevakning och kompetensutveckling för att följa med i utvecklingen med ny lagstiftning och juridisk praxis.

Vad gör du på ditt jobb?

Vi på juridiska enheten har ett brett uppdrag att bidra med juridisk rådgivning och service till kommunens olika organ och verksamheter som kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, övriga nämnder, förvaltningar och bolag. Vi arbetar för att främja rättssäkerheten, bland annat i ärendeberedningen och genom upprätthållande av regelverk.

Vi arbetar även med omvärldsbevakning inom det juridiska området och erbjuder utbildningar inom exempelvis offentlighet och sekretess, mutor och jäv och ny lagstiftning. I min roll fokuserar jag på några områden. Det är främst förvaltningsrätt, kommunalrätt, offentlighet och sekretess, krisberedskap och civilt försvar samt ärenden som har anknytning till migration, sociala frågor och skolfrågor.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag har ett omväxlande arbete där jag även har möjlighet att påverka vilka områden jag vill arbeta inom. Det är roligt att arbeta för att främja rättssäkerheten. Jag får vara en kugge i apparaten som förser Malmöborna med god service. Jag har tidigare arbetat i Malmö och älskar staden.

Vilken bakgrund har du?

Jag har arbetat som polis och även inom andra delar av offentlig förvaltning, exempelvis som jurist vid säkerhetspolisen, Ersättningsnämnden, förvaltningsrätten och vid migrationsdomstolen.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

I rollen som stadsjurist har jag och mina kollegor väldigt stora möjligheter att kompetensutveckla oss själva. Vi behöver hålla oss à jour med den senaste lagstiftningen och praxisutvecklingen och då är kompetensutveckling viktig. Det finns även möjlighet för mig i rollen som expert att byta rättsområde och fördjupa mig i något nytt.

Hur är det att jobba i Malmö stad och på stadskontoret?

Jag trivs jättebra! Vi har ett öppet och trevligt arbetsklimat där man gärna pratar med andra kollegor. Det är också roligt att få hjälpa andra förvaltningar inom staden och få en inblick i deras verksamhet.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag har härliga kolleger, roliga arbetsuppgifter och jag gillar verkligen mina arbetsområden. Mitt arbete är roligt och utmanande varje dag.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Malmö stad?

Malmö stad har som offentlig förvaltning bra arbetsvillkor såsom friskvårdsersättning, flextid och möjlighet att styra sitt arbete, under eget ansvar.
Jag ångrar inte mitt beslut att arbeta kommunalt. Det finns många olika dimensioner och möjligheter till vidareutveckling inom staden och tillsammans arbetar vi verkligen för att få en hel stad och snurra. Det finns något här för alla.

sv