$left
$middle
"Vi arbetar för att se till att våra patienter har energi till att göra det de vill göra, inte bara till det de måste göra"
Cecilia Eriksson
Fysioterapeut

Att ge någon energi att klara av mer än vardagen – det är min drivkraft

För Cecilia Eriksson är fysioterapeutyrket både mångfacetterat och utvecklande. En vanlig arbetsdag kan innehålla allt från planering och schemaläggning, till att cykla ut till patienter i LSS-boenden och arbeta både förebyggande och hälsofrämjande.

Cecilia blev färdigutbildad fysioterapeut för ett drygt år sedan. Hon hade innan dess praktik på Hälso- och sjukvårdsenheten i funktionsstödsförvaltningen, och är numer anställd på samma enhet.

Vad gör du på ditt jobb?

– I min roll som fysioterapeut inom LSS-bostäder planerar, utmanar, stimulerar och stöttar jag mina patienter med fysioterapi och hjälpmedel. Det är verkligen en enorm fördel att få se och identifiera behoven på plats, i patientens hem. Vi arbetar för att se till att våra patienter har energi till att göra det de vill göra, inte bara till det de måste göra.

Varför ville du arbeta just här?

– Mycket av det som tilltalade mig var hur givande det är att arbeta med denna patientgrupp, man får verkligen arbeta med problemlösning och lära sig kommunicera på olika sätt med olika individer. Vi får chans att samarbeta med våra kollegor på LSS-boendena, och kunna vägleda kring hur vi skapar de absolut bästa förutsättningarna för god fysisk hälsa och ökad livskvalitet. Det är ett dynamiskt samarbete med hela personalgruppen, en nytänkande anda som jag trivs och utvecklas i. Att vi kan dra nytta av varandra, utbyta tankar och att vi har så blandade kompetenser, ger våra patienter det stöd de behöver, och oss det stöd vi behöver. Det går inte att följa en mall, man provar sig fram och ser vad som fungerar. Det är ibland en utmaning, men det är en givande sådan. Att arbeta med patienter i deras eget hem gör att vi kan jobba både förebyggande och hälsofrämjande, och se behov som patienten kanske initialt inte kontaktat oss för.

sv