$left
$middle
"Det är en krävande och viktig förvaltning då vi jobbar med människor som behöver vår professionella hjälp varje dag, årets alla timmar. Jag är en återvändare och det säger en hel del, Malmö stad är en trygg och välkomnande arbetsgivare."
Damir Babic
Sektionschef, hemtjänst

Ett krävande, viktigt och alldeles fantastiskt jobb

Damir Babic började sin karriär som behandlingsassistent och är nu första linjens chef för en av Malmös stads hemtjänstgrupper. Kommunikation, skratt, att kunna kavla upp ärmarna när det behövs och att ha ett bra chefsstöd i ryggen är hans recept för att trivas och vara en bra sektionschef.

Hur är det att jobba i Malmö stad och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen?

– Det är fantastiskt. Det är en krävande och viktig förvaltning då vi jobbar med människor som behöver vår professionella hjälp varje dag, årets alla timmar. Jag är en återvändare och det säger en hel del, Malmö stad är en trygg och välkomnande arbetsgivare.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

– En dag på jobbet blir nästan aldrig som man tänkt. Vi finns till för våra brukare och ofta sker förändringar i deras liv och vardag som vi måste agera utifrån och ställa om snabbt på. Kravet ligger på oss att Malmöbon ska få hjälp och stöd på bästa möjliga sätt. En vardag inom hemtjänsten innehåller allt ifrån planering av brukarschema, rapporter, kommunikation, cyklande, glädje, skratt men också ibland frustration. Frustrationen kommer när vi inte räcker till, men då får man kavla upp ärmarna och komma på nya lösningar.

Damir pratar med en kvinna framför en anteckningstavla.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

– Malmö stad är en trygg och välkomnande arbetsgivare. Man gör inte skillnad på människor, det är något som ligger till grund för den här staden. Här är alla välkomna! Malmö stads tre värdeord är Kreativitet, Engagemang och Respekt, och vi jobbar verkligen med betydelsen av orden och hur vi implementerar dem i vardagen. En värdegrund är till för att följa den och det gör man verkligen i Malmö stad. Vi chefer har ett fantastiskt stöd utifrån de kvalitetsplaner som upprättas och som vi sedan får jobba med i våra arbetsgrupper. Det gör att jag väljer Malmö stad igen!

Hur ser din resa ut fram tills att du började jobba här?

– Min resa i staden har varit från att jobba som behandlingsassistent både dag, kväll och natt till att bli biträdande chef till att nu vara sektionschef. Jag har provat på den privata sektorn som områdeschef i cirka tre år, men staden lockar mig tillbaka.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad/ hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen?

– Jag började som sagt att jobba ”på golvet”, och nu några år senare är jag sektionschef. Det visar tydligt de utvecklingsmöjligheter som finns. Som person är det bra om du är driven, framåt och villl utveckla verksamheten du jobbar i. Ett nära samarbete med din chef och kollegor bäddar för en lång och givande karriär.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det finns mycket som är fantastiskt i mitt jobb. Men det finns en sak som står ut lite extra. Jag är en chef som följer med min personal och träffar brukarna så mycket som möjligt. Vid ett tillfälle besökte vi en person som var över 90 år. När jag frågade vad som fungerade bra fick jag svaret, ”min kontaktman vet om att när han kommer till mig så vill jag ha en ordentligt hård hälsning när vi tar i hand. Min kontaktman har verkligen lärt känna mig och lyssnat på hur jag vill ha det”. Denna i våra ögon lilla handskakning kan alltså vara något stort och betydelsefullt för den äldre. Och att vi kan göra den lilla skillnaden för våra brukare är det bästa med mitt jobb.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Malmö stad?

– Tveka inte att söka om du vill hjälpa äldre. Tveka inte att söka om du vill utvecklas, men också utveckla andra. Tveka inte att söka om du vill vara med och förändra vården och omsorgen till det bästa. Varje dag är viktigast för oss, och det ska den vara för dig också.

Mer information om yrket som sektionschef:

Var jobbar man? Du kan vara chef för personal inom legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård. Du kan också vara chef med myndighetsuppdrag i form av biståndsbedömning inom SoL. Som sektionschef leder och fördelar du det dagliga arbetet med fokus på personal, arbetsmiljö, budget och verksamhetsmål. Du handleder medarbetarna utifrån våra kvalitetsledningssystem, myndighetsutövning och aktuell lagstiftning. Det innebär att driva utveckling för en effektiv och välfungerande verksamhet.

Vad måste man kunna? Arbetsuppgifterna kräver en utbildningsnivå motsvarande 180 högskolepoäng, exempelvis beteendevetenskap inom sociologi eller personal- eller arbetsvetenskap. Det krävs goda kunskaper inom budget-, ekonomi- och politisk styrning.

Hur utvecklas man inom jobbet? Som sektionschef i Malmö stad kan du ta del av ledarutveckling, få mentorskap och coachning samt möjlighet att söka ledaruppdrag på en högre nivå.

sv