"Det är inspirerande att jag som anställd är delaktig i att bygga Malmö."
Frida Olofsson
Exploateringsingenjör

Frida arbetar med utvecklingen och utbyggnaden av Malmö

Frida älskar att upptäcka Malmö, både i sitt jobb och på fritiden. Tillsammans med sina kollegor arbetar hon med att utveckla Malmö för att kunna växa till en halvmiljonstad.

Frida tillsammans med en kollega står på en pall för att visa upp arbetet med området Sorgenfri.

Frida tillsammans med en kollega förbereder en markanvisning i området Sorgenfri.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag jobbar med samordningen av exploateringsprojekt kopplat till Storstadsavtalet.

Kort handlar det om att bygga ut kollektivtrafiken och i anslutning till det bygga fler bostäder för att skapa ett helt och hållbart Malmö. En stor satsning som kommer involvera många människor i och utanför staden under många år. Det är roligt att vara en del av det.

I rollen som exploateringssamordnare kan man säga att jag fungerar som en katalysator, jag identifierar problem i olika sammanhang, ger förslag på lösningar och lyfter in i rätt sammanhang. Det handlar mycket om kommunikativ logistik, strategiskt planerande och förberedande arbeten.

Min roll går ut på att koppla ihop människor och funktioner inom staden så att allt klaffar i projekten. En typisk arbetsdag för mig består därför av många möten. Just nu jobbar jag mycket med Malmös kommande stora utbyggnadsområden – Lorensborg, Amiralstaden och Nyhamnen.

Hur hittade du till Malmö stad?

Jag praktiserade på dåvarande fastighetskontoret under min civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid LTH (Lunds tekniska högskola), Lunds Universitet.

Jag trivdes bra som praktikant , vilket gjorde mig sugen på att söka jobb på Malmö stad efter studierna. I slutet av studietiden, 2017, besökte jag en arbetsmarknadsmässa där jag träffade min praktikhandledare. Jag frågade om de sökte folk och på den vägen är det!

Vad är det bästa med att jobba med utbyggnaden av staden?

Jag bor själv i Malmö och älskar att både promenera och springa i för att upptäcka och uppleva staden.

Allt som finns i en stad är planerat – inte ett träd är lämnat åt slumpen. Utifrån det är det fascinerande att följa stadsplaneringen över olika tidsepoker bara genom att röra sig mellan områden

Det är häftigt att genom sitt jobb få vara en del av just sådan planering.

Det gör att man hela tiden ser sin omgivning med ett filter av potential, ser det som kan bli istället för det som är.

Vad är det bästa med Malmö stad som arbetsgivare?

Kollegorna, helt klart. Det finns många inspirerande och drivna medarbetare. Malmö stad som arbetsplats har en mångfald av kunskap, vilket gör att man själv är i ständig utveckling.

Jag uppskattar också att få helhetsperspektivet på allt som händer i staden och hur det hänger ihop med den demokratiska processen.

Det är inspirerande att jag som anställd är delaktig i att bygga Malmö.