$left
$middle
"På Komvux Malmö får man samarbeta med riktiga proffskollegor."
Jerker Kaj
Lärare gymnasial nivå, Komvux Malmö

Mötena med eleverna är Jerkers drivkraft

Jerker Kaj undervisar i svenska som andraspråk på gymnasial nivå på Komvux Malmö. Det är mötena med eleverna som driver honom.

- Jag växer mycket genom att träffa så många kloka och drivna elever. Jag hoppas eleverna gör det också, säger han.

Jerker sittandes på en bänk i den grönskande vackra allén vid Komvux Malmö på Kungsgatan

Mångsidigt uppdrag rustar eleverna för framtiden

Kurserna på Komvux är ofta på tio veckor. Det är en utmaning, tycker Jerker Kaj. Det är svårt att bygga relationer på så kort tid, men lärarna lyckas ändå.

- Jag samarbetar med riktiga proffskollegor och vi planerar ofta både moment och examinationer tillsammans. En utmaning med så korta kurser är att förbereda eleverna för att arbeta och verka i det svenska samhället. Vi har läroplansuppdrag som handlar om att få eleverna att växa som människor och lära sig samarbeta, förklarar Jerker Kaj.

Välutvecklad digital undervisning

För tillfället sker mycket av undervisningen på distans.

- Jag skulle säga att vi på Komvux kommit väldigt långt inom detta då vi utvecklat distansupplägg under flera år och nu under corona har det arbetet verkligen spridit sig bland kollegiet. Nu kan alla lärare göra digitala lösningar för fjärr- eller distansundervisning, säger Jerker Kaj.

Känner stolthet över staden

Som Malmöbo upplever han att staden ger så mycket tillbaka. Det ger honom ett driv.

- Jag har tillbringat oerhört mycket tid i Folkets Park och på Stapeln till exempel och cyklat runt på Sommarscen-konserter och så vidare. Det har byggt upp ett stort förtroende och en kärlek till staden. Så det är med stor stolthet jag jobbar för Malmö stad.

Utvecklingsmöjligheter som öppnar ögonen

Jerker Kaj går för närvarande ledarskapsprogrammet Framtida ledare. Det har utvecklat honom mycket, samtidigt som det fått honom att se förbättringspotential inom förvaltningen och staden.

- Bara att få en inblick och en förståelse för hur en kommun styrs och hur förvaltningarna är uppbyggda och hur personer möts eller inte möts i organisationen har varit väldigt lärorikt att få syn på. Där ser jag en stor utvecklingsmöjlighet för Malmö stad. Hur synliggör man allt det arbete som görs och skapar gemensamma mål genom hela Malmö stad.

Jerker sittandes i en av bänkraderna i aulan i Komvux Malmös lokaler på Kungsgatan
sv