$left
$middle
"Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete för att fortsätta utveckla enhetens arbetssätt såväl för medarbetarna som för våra äldre vilket jag tycker är viktigt för framtiden."
Jessica Pilat
Biståndshandläggare

Jessica har alltid velat jobba med att stödja och hjälpa människor

För Jessica Pilat har det varit viktigt att välja ett yrke där hon kan göra en insats för människor som behöver hennes hjälp. Nu jobbar hon som biståndshandläggare med fokus på utvecklingsfrågor, samverkan och framförallt att på att hjälpa den målgrupp som ligger henne varmt om hjärtat - Malmös äldre.

Hur är det att jobba i Malmö stad och hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen?

– Fantastiskt! Det är ett utmanande och innehållsrikt arbete i en förvaltning som aktivt utvecklas.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?

– Alla dagar ser olika ut men en gemensam nämnare är daglig kontakt med brukare, anhöriga och andra yrkesroller som vi samverkar med kring våra äldre. Vi ger medborgare information om vår förvaltning och utreder ansökningar om behov av stöd. Stort fokus ligger i uppföljningsarbete där vi samtalar med brukare genom personliga möten eller per telefon.

En annan del av arbetet är samverkan mellan olika förvaltningar och verksamheter för att säkra upp och samordna för bästa möjliga och trygga lösningar för våra medborgare. Komplexiteten i våra ärenden kräver en bra samverkan mellan olika aktörer vilket Malmö stad ständigt utvecklar och förbättrar.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

– Jag visste sedan tidig ålder att jag ville arbeta med att stödja och hjälpa människor i olika situationer i livet vilket gjorde mitt val av studier och sedan arbete enkelt! Målgruppen äldre låg mig varmt om hjärtat sedan tidigare då jag arbetat på vårdboende. Jag valde att börja arbeta i Malmö stad för att jag fick ett oerhört gott bemötande av personer jag träffade vid intervjuer och fann Malmö stads värdegrund och personalpolicy attraktiv.

Hur ser din resa fram tills att du började jobba här ut?

– Jag tog studenten 2010 och började studera sommaren efter på Linnéuniversitetet i Växjö. Jag arbetade under tiden på ett vårdboende. Efter examen arbetade jag som biståndshandläggare inom hälsa vård och omsorg i Stockholm stad samtidigt som jag påbörjade Mastersprogrammet i socialt arbete på distans. Jag flyttade ner från Stockholm till Malmö och har sedan 2015 arbetat som biståndshandläggare i Malmö Stad.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

– Många! Jag har under mina fem arbetade år fått möjlighet att medverka vid ett flertal utbildningstillfällen som rör vårt arbete gentemot malmöborna (exempelvis motiverande samtal, MI, demenssjukdomar, psykisk ohälsa), men också utbildningstillfällen som har stärkt min professionella roll (samtalsmetodik, juridik samt roller och ansvarsfördelning). Jag har även haft möjligheten att medverka i olika forum och arbetsgrupper på arbetsplatsen för att driva utveckling inom kompetensutveckling, arbetsverktyg som används av biståndshandläggare på arbetsplatsen (Lean) och genomgått en projektledarutbildning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är ett roligt, omväxlande men samtidigt spännande och utmanande arbete där ena dagen inte är den andra lik. Arbetet är flexibelt och jag planerar mina dagar fritt. Enheten består av en trygg och kompetent arbetsgrupp i varierande åldrar. Vi arbetar aktivt med förbättringsarbete för att fortsätta utveckla enhetens arbetssätt såväl för medarbetarna som för våra äldre vilket jag tycker är viktigt för framtiden.

Vad vill du säga till någon som funderar på att söka jobb i Malmö stad?

– Är du intresserad av att arbeta med människor och göra skillnad är detta ett jobb för dig! Myndigheten inom hälsa, vård-och omsorgsförvaltningen är i framkant.

Mer information om yrket som biståndshandläggare:

Vad jobbar man med? Biståndshandläggaren ska utifrån individens behov och förutsättningar utreda och besluta om vilken eller vilka behov som föreligger utifrån SoL.

Vad måste man kunna? Arbetet kräver en socionomutbildning (210 högskolepoäng). Du arbetar självständigt utifrån lagar och regler. Det krävs goda kunskaper om lagstiftning och olika myndighetsansvar.

Hur utvecklas man inom jobbet? Förutom interna utbildningar, kan du söka till Malmö stads chefsutbildning Framtida ledare.

sv