”Vi erbjuder en meningsfull och lustfylld verksamhet för alla våra elever.”
Johan Larsson
Grundlärare fritidshem Stapelbäddsskolan

En aktiv skolverksamhet för alla

Som grundlärare i fritidshem är det en fartfylld arbetsplats som Johan Larsson går till varje dag. Likväl rörelse som värdegrundsfrågor är betydande delar av det dagliga arbetet. Dessutom har Johan siktat in sig på sin nya dröm, att bli skolledare.

Vad gör du på ditt jobb?

I dagsläget arbetar jag med fem klasser i årskurs 3. Under skoltid och samverkan bedriver jag fritidshemsundervisning med fokus på värdegrund, kommunikation och samarbete. På eftermiddagen sköter jag och mina kollegor fritidshemmet där vi erbjuder en meningsfull och luststyrd verksamhet för alla våra elever fram till dess att de går hem.

Jag har tillsammans med en kollega rollen som verksamhetssamordnare och processtödjare. I dessa roller är jag med och utvecklar Stapelbäddsskolans fritidshem. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för våra kollegor som i sin tur ger positiv effekt för eleverna. Det är en stor utmaning och härlig resa då vi är en skola med närmare 500 elever.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Först och främst bor jag i Malmö och har utbildat mig till lärare här. Under åren jag arbetat inom stadens verksamheter har jag getts tillfälle att utvecklas både som person och medarbetare. Jag har hela tiden känt att det är upp till mig och vilken väg jag vill välja, inget är omöjligt.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Som delaktig i ambassadörsprogrammet på grundskoleförvaltningen i Malmö stad har jag fått ett helhetsperspektiv om vad det innebär att jobba inom skolan. Det är ett tillfälle att träffa många människor med olika erfarenheter och yrken.

Jag går just nu utbildningen ”Skolledarskap i sikte” med målet att arbeta som biträdande rektor. Utbildningen är, och har varit, fantastisk. Genom att gå den är jag ett steg närmare min ambition om att bli en framtida skolledare.