$left
$middle
”Vi erbjuder en meningsfull och lustfylld verksamhet för alla våra elever.”
Johan Larsson
Grundlärare fritidshem Stapelbäddsskolan

En aktiv skolverksamhet för alla

Som grundlärare i fritidshem är det en fartfylld arbetsplats som Johan Larsson går till varje dag. Likväl rörelse som värdegrundsfrågor är betydande delar av det dagliga arbetet. Dessutom har Johan siktat in sig på sin nya dröm, att bli skolledare.

Vad gör du på ditt jobb?

I dagsläget arbetar mot två klasser i årskurs två. Under skoltid och samverkan bedriver jag fritidshemsundervisning med fokus på värdegrund, kommunikation, konflikthantering och samarbete. På eftermiddagen undervisar jag och mina kollegor på fritidshemmet där vi erbjuder en meningsfull och luststyrd verksamhet för alla våra elever fram till dess att de går hem.

Jag är verksamhetssamordnare för fritidshemmet vilket innebär att jag arbetar för att försöka ha helhetssyn över vår verksamhet samt arbete med utvecklingsfrågor. Det handlar om att skapa rätt och goda förutsättningar för våra kollegor som i sin tur ger positiv effekt för eleverna. Det är en stor utmaning och härlig resa då vi är en F-3-skola med 530 elever.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Först och främst bor jag i Malmö och har utbildat mig till lärare här. Under åren jag arbetat inom stadens verksamheter har jag getts tillfälle att utvecklas både som person och medarbetare. Jag har hela tiden känt att det är upp till mig och vilken väg jag vill välja, inget är omöjligt.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Som delaktig i ambassadörsprogrammet på grundskoleförvaltningen i Malmö stad har jag fått fler möjligheter till ett helhetsperspektiv om vad det innebär att jobba inom skolan. Det är ett tillfälle att träffa människor med olika erfarenheter och yrken inom skolan.

Jag har genomgått utbildningen ”Skolledarskap i sikte” med målet att arbeta som biträdande rektor. Utbildningen gav mig verktyg och förståelse hur en skolledning arbetar. Det har tagit mig ett steg närmare till nästa steg i min karriär inom skolväsendet.

sv