$left
$middle
"Jag uppskattar verkligen den nära kontakten med människor i den miljön där de spenderar större delen av sin tid."
Marina Andersson
Distriktsköterska

"Jag uppskattar verkligen den nära kontakten med människor i den miljön där de spenderar större delen av sin tid."

Marina Andersson var 19 år när hon första gången började jobba inom vården i Malmö stad. Hon började inom hemtjänsten på Rosengård 1983 och trivdes så väl att hon stannade kvar där i 17 år. Efter att ha vidareutbildat sig ett flertal gånger hamnade hon på funktionsstödsförvaltningen 2017 där hon i dag jobbar som distriktssköterska.

Kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag började inom hemtjänsten på Rosengård 1983. Jag var 19 år gammal och trivdes oerhört bra från första stund. Jag fick bra kontakt med människorna jag kom hem till och arbetsuppgifterna i sig var varierande. Jag valde sedan att vidareutbilda mig till undersköterska 1990, men blev kvar i hemtjänsten även efter då jag trivdes så pass bra. Jag jobbade senare även som personlig assistent och under den perioden kom jag fram till att jag ville fortsätta att vidareutbilda mig, den här gången till sjuksköterska. Jag blev klar med utbildningen 2004 och började därefter jobba på Kirsebergs hemsjukvård. Jag kände dock att jag inte var klar med att vidareutbilda mig så under 2007 och 2008 läste jag till distriktssköterska. Jag kom sedan till funktionsstödsförvaltningen 2017 och trivs väldigt väl här.

Vad innefattar ditt arbete som distriktssköterska i funktionsstödsförvaltningen?

Jag jobbar gentemot PK3-boenden (personer som har stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar) och socialpsykiatrin inom funktionsstödsförvaltningen. Det är en grupp människor som jag verkligen brinner för och som är i stort behov av hjälp då de dessvärre ofta faller mellan stolarna. Det är en komplicerad grupp då det inte sällan finns ett missbruk som förvärrar situationen. Jag ansvarar för tre LSS-boende med mellan 8–10 personer per boende. Dessutom har jag även ansvar för 20–25 personer som bor i ordinärt boende. En stor och viktig del av arbetet handlar om läkemedelshantering. I vissa fall är det personer som tar för mycket av sina läkemedel så att det kan leda till skador. I andra fall kan det vara personer som inte alls tar sina mediciner vilket leder till att deras psykiska hälsa försämras. Men sen ingår det såklart en hel del somatisk vård också.

Jag jobbar också en hel del gentemot anställda på boendena också. Det kan till exempel handla om att följa upp utbildningar de har gått eller att jobba med att motivera och uppmuntra. Jag tycker att det är viktigt att komma ut på boendena och träffa både personal och de boende, så det försöker jag göra åtminstone varannan vecka.

Vad är det mest givande med ditt arbete?

Jag uppskattar verkligen den nära kontakten med människor i den miljön där de spenderar större delen av sin tid. Jag får också mycket glädje av att ta hand om studenter på sjuksköterskeprogrammet som kommer ut till oss på praktik. Att få chansen att röra på sig en hel del är även det något jag ser som en stor fördel. Jag är inte en person som trivs med att sitta instängd på ett kontor hela dagarna, så att få komma ut till våra boenden är ett stort plus. En annan stor fördel med det här jobbet är att jag får möjligheten att planera min tid själv.

Vilka utmaningar möter du i ditt arbete?

Vi har en del brukare som inte alltid tar så väl hand om sig själva och inte förstår sitt eget bästa. Det är en grupp som kan vara svåra att nå fram till. En extra utsatt grupp är personer som bor i ett ordinärt boende då de i regel lever lite mer isolerat än de som bor på ett LSS-boende. Då kan det vara svårare för oss att se om de tar sina mediciner som det är tänkt och helt enkelt se om de har en fungerande tillvaro. En annan utmaning är tidsbristen, att man inte alltid har möjlighet att ge personer den tid de vill ha.

Skulle du rekommendera andra att söka jobb som sjuksköterska i funktionsstödsförvaltningen?

Ja, det skulle jag absolut. Det fanns en del barnsjukdomar när förvaltningen först startades upp för fem år sedan, men det har blivit mycket bättre. En stor anledning till det är att jag känner att vi har fått till en väldigt fin ledning och tydlig organisation nu. Vi har fått väldigt bra chefer här nu och det gör en stor skillnad i vardagen.

sv