$left
$middle
”Mitt uppdrag hinner aldrig bli tråkigt – nya utmaningar finns alltid runt hörnet.”
Märta Palmer
Samordnande skolsköterska, Centrala elevhälsan

Märta har elevernas hälsa i fokus

Enligt Märta Palmer, skolsköterska på centrala elevhälsan, är samarbete nyckeln för att arbetet med att främja elevernas lärande, utveckling och hälsa ska fungera bra.

– Det bästa med mitt jobb är att jag får möta så mycket människor!

Märta sitter framför sin dator i ett ljust kontorsrum. I bakgrunden skymtas en regnbågsflagga.

Flera ansvarsområden

Till centrala elevhälsan kan Malmö stads gymnasieskolor vända sig för att få stöd i sitt arbete med elevhälsa. Här jobbar Märta som samordnande skolsköterska, ett uppdrag som består av två delar.

– Som samordnande skolsköterska för skolsköterskorna på Malmös gymnasieskolor ska jag först och främst se till att vi lever upp till patientsäkerheten. Jag ska även se till så att vi följer lagar och riktlinjer inom hälso- och sjukvård och informera verksamhetschef, skolsköterskor och skolläkare om det arbetet. Mitt stöd till skolsköterskorna grundar sig i att eleverna ska ha rätt till en likvärdig elevhälsa som gynnar deras utveckling mot utbildningens mål.

Utöver det är Märta en av fyra utvecklingsledare. I det uppdraget ansvarar hon för den medicinska delen av elevhälsan. Hennes kollegor har hand om de psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska delarna.

– Tillsammans arbetar vi med de ärenden och uppdrag som kommer in till vår verksamhet. De kan komma från politikerna, skolledare eller olika nätverk som vi ansvarar för. Det senaste året har vi arbetat med bland annat HBTQ-certifiering, utbildning i motiverande samtal och att införa ett gemensamt system för dokumentation, berättar Märta.

Samverkan skapar både möjligheter och utmaningar

Det Märta tycker bäst om med sitt jobb är att hon få möta så många olika människor.

– För att få verksamheten att fungera kräver mitt uppdrag otroligt mycket samverkan, med skolsköterskor och andra anställda på förvaltningen, grundskolans centrala elevhälsa och olika privata verksamheter.

Men att arbetet är så beroende av andra verksamheter och människor är också en utmaning.

– Det är viktigt att både system och rutiner finns på plats även hos andra enheter för att samverkan ska fungera bra, konstaterar hon.

Möjligheten att utvecklas är stor

Märta hamnade i Malmö stad av en slump, men har sedan aktivt valt att stanna kvar.

– Mångfalden och storleken på staden gör att det alltid händer nya saker här! Uppdraget hinner inte bli tråkigt, utan nya utmaningar finns alltid runt hörnet.

Att jobba för en stor arbetsgivare där verksamheterna arbetar nära varandra är en stor fördel tycker hon, eftersom utveckling går att hitta på flera olika sätt.

– Min upplevelse är att Malmö stad bryr sig om att anställda utvecklas. Här finns till exempel gott om möjligheter att ta del av utbildningar som direkt gynnar verksamheten. Det finns också möjligheter att söka till program som ”Framtida ledare” och olika former av mentorskap, förklarar Märta.

Porträtt på Märta som har blont rakt hår, blå överdel och ler in i kameran. Grönska i bakgrunden.
sv