$left
$middle
"I mitt jobb får jag chansen att träffa människor från alla olika delar av samhället och det uppskattar jag verkligen."
Matina Davidsson
Ställföreträdare

"I mitt jobb får jag chansen att träffa människor från alla olika delar av samhället och det uppskattar jag verkligen."

På Förvaltarenheten arbetar anställda ställföreträdare med professionellt stöd till Malmöbor. Förvaltarenheten tillkom 2019 i syfte att ta hand om särskilt komplexa och/eller tidskrävande ärenden som god man och förvaltare. Matina Davidsson har arbetat som ställföreträdare sedan december 2019, här berättar hon om hur hon upplever sin roll.

Vad fick dig att söka jobbet som ställföreträdare?

Innan jag kom till Förvaltarenheten jobbade jag på en Förvarsenhet på Migrationsverket i drygt tio år. Jag kände att det var dags för nya utmaningar och sökte därför tjänsten som administratör på Förvaltarenheten. Ganska snabbt kände jag dock att den tjänsten inte var riktigt rätt för mig då jag vill vara mer operativ i mitt arbete. När min chef frågade om jag ville söka en tjänst som ställföreträdare kändes det väldigt lockande.

Hur ser en vanlig vecka ut för dig?

En del av tjusningen med det här jobbet är att ingen vecka är den andra lik. Med det sagt finns det några saker som återkommer hela tiden. En sådan sak är ekonomin. Klienternas fakturor måste betalas i tid och när det är gjort finns det en summa över som ska disponeras till mat och uppehälle. Ekonomin kan skilja sig mycket åt från person till person. För vissa klienter behöver man sätta över mindre summor till deras uppehälle lite oftare och andra kan ha en månadsvis överföring. Den strukturen arbetar man sig fram till tillsammans med sin klient. Vi försöker ha kontakt med våra klienter varje månad, men en del klienter kräver mer tid än så. Vissa talar man med i telefon flera gånger i veckan och kan behöva träffa flera gånger i månaden.

Vilka utmaningar finns det i ditt arbete?

En av de största utmaningarna är att man är personligt ansvarig för alla sina ärenden. Det innebär att man använder sitt eget personliga bank-id och att man själv är ansvarig för alla beslut man tar å sina klienters vägnar. En annan utmaning är att det finns mycket man behöver ha koll på. Inte minst när det gäller vilka insatser man ska söka åt sina klienter. Att ha kunskap om allt som finns tillgängligt är inte enkelt alla gånger. En annan utmaning är att lyckas skilja på sin yrkesroll och sitt privatliv. Det är viktigt att släppa sitt arbete när man är klar för dagen. Man behöver tid för återhämtning när man arbetar med utsatta människor.

Vad krävs för att arbeta som ställföreträdare?

Till att börja med får man inte ha några ärenden hos Kronofogden och man får inte finnas i belastningsregistret eller vara aktuell hos socialtjänsten. Man måste även genomgå en kurs hos Överförmyndaren för att bli godkänd för uppdraget och ha en godkänd högskoleutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser vara likvärdig. Förutom det tillkommer det såklart en hel del annat som avgör huruvida man är lämplig eller inte. Det är viktigt att man tycker om att arbeta med människor och är bra på att handskas med många olika personlighetstyper. Då vi har 25 klienter var att ansvara för gäller det att man är bra på att organisera och strukturera arbetet på ett bra sätt. Jag tror också att det är positivt om man har en viss livserfarenhet för att klara av det här arbetet.

Vad är det mest givande med ditt jobb?

Variationen och alla möten med människor. Att få ta del av deras olika livsöden. Jag får chansen att träffa människor från alla olika delar av samhället och det uppskattar jag verkligen. Som ställföreträdare ges du också en väldigt stor frihet att planera din tid själv. Det kan självklart dyka upp akuta ärenden som måste tas om hand snabbt, men på det stora hela har man stor möjlighet att själv planera sin arbetstid.

Skulle du rekommendera andra att söka tjänsten som ställföreträdare?

Ja, om man tycker om mötet med människor och ha ett personligt ansvar i sina ärenden. Är du en strukturerad person och uppskattar att arbeta med människor med olika behov så är det ett väldigt utmanande och roligt jobb. Ett annat plus om du söker dig till oss är att du kommer få arbeta tillsammans med mycket kompetenta och stöttande kollegor.

sv