$left
$middle
"Det är viktigt att jobbet känns meningsfullt och lärorikt."
Nina Svensson
Rektor Mellersta Förstadsskolan

Ett tillgängligt och nära ledarskap

Varje vardag går Nina Svensson till sitt arbete som rektor på Mellersta Förstadsskolan. Det är ett jobb med betydande ansvar där hon ständigt pendlar mellan att ta små och stora beslut. Siktet är inställt på att fortsätta utveckla och förbättra verksamheten med elevernas och deras behov i centrum.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag är som rektor ytterst ansvarig för allt som händer på en skola vilket innebär att jag tillsammans med medarbetarna på skolan analyserar, planerar och följer upp alla olika delar i verksamheten. Min arbetsvecka innehåller ofta möten med mina kollegor i skolledningen, lärare och annan personal, elever och föräldrar. Lektionsbesök, möten med elevrådet, anställningsintervjuer, lunch med elever i skolans matsal, ekonomi- och personalfrågor, läsa och svara på mejl, samarbete med socialtjänst och andra förvaltningar i Malmö är också sådant som hör vardagen till.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag har jobbat i Malmö sedan 2014 och har varit med på den utvecklingsresa som Malmö grundskolor har gjort sedan dess, mot en organisation där eleverna och deras behov sätts i centrum för det förbättringsarbete som genomförs. Jag tycker det är viktigt att arbetet man går till varje dag känns meningsfullt och lärorikt. Att arbeta med ungdomar från alla delar av Malmö, med olika erfarenheter, bakgrund och förutsättningar och få bidra till att de utvecklas till unga vuxna som känner sig delaktiga, kunniga och betydelsefulla för sin egen och Malmös framtid är ett viktigt arbete.

Vilken typ av ledarskap möts man av som medarbetare på din skola?

På Mellersta Förstadsskolan har vi ett tillgängligt och nära ledarskap som gör att man som medarbetare upplever organisationen som platt och att alla oavsett uppdrag i verksamheten är lika viktiga för att vi ska ha en så bra skola som möjligt för både elever och personal. Att man som medarbetare upplever att det finns både höga förväntningar och stöd att utföra sitt uppdrag är viktigt för att ha kontinuitet i verksamheten och en arbetsplats där man som medarbetare vill stanna och fortsätta utvecklas. Jag som rektor arbetar långsiktigt, övergripande och med framförhållning men är också hands on i ärenden där det behövs.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för medarbetare och skolledare i Malmö stad?

Det finns många möjligheter till utveckling både inom det uppdrag man har idag men även i nya uppdrag och roller. Det viktigaste tror jag dock är att man på sin arbetsplats upplever att man tillsammans med sina kollegor systematiskt kan pröva och ompröva för att utveckla verksamheten och få gehör för tankar och behov. Inom grundskolan behöver vi fortsätta bygga på fundamentet i Varje Elevs Bästa Skola, nämligen att det vi gör gör vi utifrån elevernas behov och då kommer vi alltid behöva fortsätta utvecklas för att möta detta.

sv