$left
$middle
"Idag vill alla arbetsgivare prata om sig själva som öppna och lyhörda men på Malmö stad är det inte bara snack, det är faktiskt så. Det gillar jag verkligen."
Pajtim Sulejmani
Civilingenjör

Pajtim har stenkoll på Malmös vägar

Pajtim Sulejmani är civilingenjör och en av få som doktorerat inom asfalt. Nu jobbar han på park- och gatumiljöenheten i Malmö där han ser till att alla vägar som byggs i staden håller för regn, rusk och andra påfrestningar.

Pajtim står i mitten av en lerig väg.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag kommer ofta in i de lite mer ovanliga byggprojekten där något antingen har gått sönder och måste göras bättre eller behöver en djupare analys för att byggas på bästa sätt. Vad är huvudorsaken till att vägen gick sönder och/eller vad är de största riskfaktorerna i just det här projektet? Det är det mitt jobb att svara på. En annan del jag sysslar mycket med är beläggningsupphandlingar där vi som beställare i Malmö stad ser vilka klimatkrav vi kan ställa på leverantörerna och hur mycket vi kan pusha dem för att hitta mer hållbara lösningar.

Jag är också kvar inom akademin en dag i veckan. Där undervisar jag inom vägbyggnadsteknik och drift och underhåll av vägar på Lunds Tekniska Högskola vilket ger mig väldigt mycket. Dels för att det är kul att lära ut nya civilingenjörer och dels för själva kunskapsutbytet. Många av examensarbetena ligger i framkant och ger mig nya synvinklar jag kan använda i det dagliga arbetet.

Vilken utbildning och bakgrund har du?

Innan läste jag till civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad vid Lunds universitet där jag också doktorerande inom asfalt. För mig var det kanske inte asfalten i sig som lockade, snarare utmaningen i att hitta nya, mer hållbara sätt att producera den på. Det är en miljardindustri så små förändringar kan ha stor påverkan. Många tänker ”asfalt som asfalt” men det finns faktiskt över 400 olika sorter anpassade för olika förhållanden och klimat.

Efter skolan jobbade jag i två år på en entreprenadfirma i Göteborg innan jag sökte mig till Malmö stad.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Två av mina kompisar jobbar inom Malmö stad, de har alltid pratat väldigt gott om Malmö som arbetsplats och det fick mig att snegla hitåt. Här är man inte rädd för att testa nya saker vilket tilltalar mig mycket. Det finns en kaxighet och en vilja att göra saker på sitt sätt, samtidigt finns det också en stark koppling till akademins värld. Det kändes som en bra kombo för mig.

Vad är det bästa med att jobba i Malmö stad?

Folk delar gärna med sig av sina erfarenheter och lyssnar på andras, det går hand i hand med stadens värderingar. Här bryr sig folk inte om var jag kommer ifrån, bara vad jag kan bidra med. Om jag jämför med många andra ställen upplever Malmö stad som en väldigt progressiv arbetsplats. Vi utbildas hela tiden i att vara inkluderande och se andras perspektiv och jag kan definitivt säga att jag har blivit en bättre människa av att jobba här.

Idag vill alla arbetsgivare prata om sig själva som öppna och lyhörda men på Malmö stad är det inte bara snack, det är faktiskt så. Det gillar jag verkligen.

sv