$left
$middle
"Det bästa med jobbet är det mänskliga mötet och att följa vägen till återhämtning."
Robert Alm
Boendepedagog inom socialpsykiatrin

"Varje dag är full av mänskliga möten!"

Som boendepedagog inom socialpsykiatrin ger Robert Alm stöd till Malmöbor med svår psykisk ohälsa.

Yrke: Boendepedagog.
Arbetar: Inom boendestödet på funktionsstödsförvaltningen. Boendestöd är ett stöd där medarbetarna arbetar i hemmet hos Malmöbor runt om i Malmö som har denna insats på grund av svår psykisk ohälsa.
Utbildning: Gymnasiet, omvårdnadsprogrammet, inriktning psykiatri.

Hur är det att jobba i Malmö stad?

Det känns bra att arbeta för staden jag lever i och tycker så mycket om. Som inflyttad utifrån stärker det min identitet som Malmöbo.

Hur ser en dag ut på jobbet för dig?

Varje dag är full av mänskliga möten! Som boendepedagog skapar jag ett stöd för Malmöbor som drabbats av svår psykisk ohälsa. Stödet börjar oftast i deras hem. Jag har cirka fyra besök om dagen hos de personer jag arbetar med. Boendestöd är ett samarbete mot de uppställda mål som personen har på sin väg mot återhämtning och självständighet.

Samarbetet innebär i stort att utveckla förmågor och nya rutiner för att personen lättare ska kunna hantera sin vardag – i och utanför hemmet. Som boendepedagog anpassar jag mitt arbete till individen. Det bästa med jobbet är det mänskliga mötet och att följa vägen till återhämtning.

Varför valde du att arbeta med socialpsykiatri?

Att arbeta inom socialpsykiatrin i Malmö stad innebär att jag har möjlighet att vara kreativ med ett konstruktivt brukarperspektiv i jobbet som boendepedagog. Mellan mina besök hos Malmöborna träffar jag arbetskamraterna på ett gemensamt kontor. Vi har en varm gemenskap och väldigt bra sammanhållning. Det ger trygghet, arbetsglädje och energi.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för dig i Malmö stad?

Boendepedagog är ett yrke inom boendestöd som utvecklas. Vårt arbete bygger också på forskningsbaserade resultat. Som boendepedagog har jag tillgång till rön om hur och varför återhämtning från svår psykisk ohälsa är möjlig.

Skulle du rekommendera någon att söka jobb inom socialpsykiatrin?

Absolut! Jag berättar om yrket boendepedagog på jobbmässor och informationsträffar på skolor.

sv