$left
$middle
"Malmö stad är ambitiös vad gäller hållbar stadsutveckling och arbetar mycket med de frågorna, och det passar både min bakgrund och vision."
Roland Zinkernagel
Utredare och hållbarhetsstrateg, miljöförvaltningen

Jag utvecklas hela tiden i jobbet

Efter 20 år i Malmö stad är fortfarande ingen dag sig lik. Jag lär mig något nytt nästan varje dag. Att jobba med hållbarhet innebär att väga och förstå sig på många olika faktorer i stadsutveckling. Det är allt ifrån bullerfrågor, sociala aspekter, viktiga kriterier för grönska, till trygghetsfrågor - saker som är viktiga, men som ibland också kan gå emot varandra. Att förstå kollegor, respektera deras kunskap och bygga den hållbara staden med dem är drivkraften som ligger bakom mitt arbete.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag jobbar med stadsutvecklingsfrågor på miljöförvaltningen. I mitt arbete stöttar jag Malmö stad i stadsutvecklingsprocesser i frågor om hållbarhet. Jag är med i många möten och samarbeten med andra förvaltningar och verksamheter som exempelvis VA Syd. En annan del av mitt arbete är att jag tittar på stadens detaljplaner utifrån miljöaspekter och skriver remissvar.

Utöver mitt ”vanliga” jobb så är kommundoktorand och forskar på Lunds universitet på Internationella miljöinstitutet. Min forskning handlar om indikatorer för hållbar stadsutveckling och hur man kan använda sig av de globala målen (FN:s 17 hållbarhetsmål) för att göra staden mer hållbar.

Just nu arbetar jag med Stadionområdet som ska bli ett regionalt nav för idrottsverksamhet. Jag tittar på vilka funktioner som går att kombinera: skolor, bostäder, friidrottsarena med mera. Där finns många olika funktioner som behöver samsas och min roll är att få in miljö- och hälsoaspekterna, bland annat för att undvika buller, att ha ett utvecklat dagvattensystem med mera.

Vad har du för utbildning?

Jag har en Bachelor i ”Countryside Management” från universitet i Newcastle i England, som ungefär motsvarar en agronomutbildning, dessutom har jag en master i ”Environmental Management and Policy” från Internationella miljöinstitutet i Lund, en utbildning på ett och ett halvt år. Den utbildningen har praktiskt orienterad: att jobba med företag och kommuner för att minska deras miljöbelastning och föreslå strategier för deras hållbarhetsprestanda.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag gjorde ett examensjobb på miljöförvaltningen om indikatorer där jag jämförde Bo01 och Augustenborg och fick erbjudanden att fortsätta. Då hade jag läst miljövetenskap på Lunds universitet på Internationella miljöinstitutet. Jag trivs väldigt bra i Malmö stad och tycker staden är ambitiös vad gäller hållbar stadsutveckling och staden arbetar mycket med dessa frågor vilket passar både min bakgrund och min vision.

Hur utvecklas du i Malmö stad?

Jag har innan mitt nuvarande arbete, jobbat mycket med internationella projekt på miljöförvaltningen i cirka 15 år och koordinerat EU-projekt som handlar om allt ifrån klimatanpassning till förnybar energi och hållbara mobilitetslösningar samt lärande för hållbar utveckling. Projekten har gett mig en bra grund för det som jag arbetar med nu – den hållbara staden. Det finns så många aspekter som man måste ha med i mitt arbete och se hur man kan utveckla strategier för att kunna väga alla aspekter. Så jag har haft många olika arbetsområden och projekt där jag aldrig gjort samma sak. Det gör att jag utvecklas hela tiden.

Malmö stad utvecklas också som organisation. Samspelet mellan förvaltningarna är mycket bättre idag, mycket färre stuprör där varje förvaltning sköter sitt, man försöker samspela, vilket leder till en kunskapsempati: att man förstår varför andra argumenterar som de gör för det de gör och man kan tillmötesgå andras åsikter och hitta den bästa möjliga lösningen tillsammans.

Roland tar alltid tjänstecykeln till alla möten i stan.
sv