$left
$middle
"Det är fantastiskt att få se hur människor kan utvecklas och våga göra saker som de kanske aldrig gjort innan."
Sandra Ewaldh
Aktivitetsledare

"Det är fantastiskt att få se hur människor kan utvecklas och våga göra saker som de kanske aldrig gjort innan."

Att Sandra Ewaldh började jobba inom LSS var en slump, men hon är väldigt tacksam över att det blev så. Efter en olycka bestämde hon sig för att utbilda sig till barnskötare och fick under sin praktik chansen att jobba med barn med funktionsnedsättningar. Sedan dess har hon fortsatt med det och på dag jobbar hon som aktivitetsledare på en daglig verksamhet på funktionsstödsförvaltningen.

Hur kom det sig att du började jobba inom LSS?

Jag hamnade inom LSS av en slump. Jag jobbade i butik i 14 år och trivdes jättebra med det. Men efter en olycka då jag skadade min högra hand illa, bestämde jag mig för att plugga till barnskötare med inriktning funktionshinderområdet. Under utbildningen hade jag APL (Arbetsplatsförlagt lärande) på en skola och fick där möta barn med olika funktionsnedsättningar. Jag började jobba där när jag var klar med min utbildning då jag tyckte det var väldigt roligt och utmanande. Sedan dess har jag jobbat som elevassistent på både gymnasiet, i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, som personlig assistent och på ett korttidsboende. Men den största delen av min tid har jag arbetat på olika dagliga verksamheter. Daglig verksamhet är verkligen det som ligger mig varmast om hjärtat och där jag känner att jag kan göra mest skillnad.

Vad innebär det att jobba som aktivitetsledare på en daglig verksamhet?

Det kan skilja sig väldigt mycket åt beroende på vilken typ av daglig verksamhet vi pratar om. Men om vi utgår från där jag jobbar nu, Fänriksgruppens DV på funktionsstödsförvaltningen, så är det ett väldigt varierande jobb. Här har vi har hand om matsalen, brygger kaffe, håller ordning i konferensrum, fixar fika till möten, delar ut post, håller ordning i husets pentryn och mycket, mer än så. Vi har även fredagsbingo, tävlar i nutidsfrågor för att hålla oss uppdaterade om vad som händer i omvärlden och driver ett Instagramkonto som vi uppskattar väldigt mycket.

Mycket av mitt jobb innebär att göra omvärlden förståelig och få brukarna att känna sig stolta, sedda och hörda.

Vad är det mest givande med ditt jobb?

Det jag uppskattar mest med jobbet är att man får möta så mycket människor. Det är fantastiskt att få se hur människor kan utvecklas och våga göra saker som de kanske aldrig gjort innan. Glädjen på jobbet är en annan sak jag måste nämna. Vi har så vansinnigt roligt tillsammans och varje dag känner jag att jag gör skillnad för någon annan. Det är mycket kramar, skratt och glädje i det här gänget.

Vilka utmaningar stöter du på i ditt jobb?

Den största utmaningen är att hinna se alla och lägga upp deras dagar på en kravnivå som är anpassad för varje enskild individ. Man måste hela tiden se till att ha en plan b. Alla brukare har olika behov och det är viktigt att arbetsplatsen ska fungera för alla. Det gäller att man ger dem de rätta verktygen och det stöd de behöver för att kunna genomföra det tillsammans.

Vad krävs för att man ska bli en bra aktivitetsledare inom daglig verksamhet?

Man måste ha tålamod, vara en bra lyssnare och kunna ha många bollar i luften. Jag tycker också att det är viktigt att kunna bjuda på sig själv, visa ömsesidig respekt samt vara duktig på att motivera och lyfta brukarna. Dessutom krävs det att man kan tänka utanför boxen och snabbt kunna ställa om i de fall det krävs. Ingen dag är den andra lik och brukarnas dagsform får ibland styra hur dagen ser ut.

Skulle du rekommendera andra att söka jobb inom daglig verksamhet på funktionsstödsförvaltningen?

Det skulle jag verkligen göra! Älskar man att jobba med människor gör man helt rätt i att söka sig till daglig verksamhet. Det är det absolut roligaste, mest meningsfulla jobb som finns och jag har inte ångrat mig en dag. Tänk bara att aldrig behöva ha ångest över att gå till sitt jobb utan att i stället se fram emot att få gå till jobbet och träffa alla härliga brukare igen. Det är oslagbart.

sv