$left
$middle
"Det är en drivkraft för mig att göra saker som andra människor kan ha nytta av, att ha en positiv påverkan på samhället."
Sara Fridh
Landskapsarkitekt

Att jobba för alla malmöbors bästa

Sara Fridh är landskapsarkitekt och projektledare på fastighets- och gatukontoret. Hon är en av drygt 20 landskapsarkitekter som jobbar i Malmö stad och ser till så att gemensamma ytor som parker, lekplatser och torg håller allra högsta nivå.

Sara lutar sig mot en lekplatsställning i Folkets Park.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag jobbar som landskapsarkitekt på Fastighets- och gatukontoret. Så planering och utformning av allmän platsmark, det vill säga våra gemensamma ytor som parker, lekplatser och torg, är det jag sysslar med om dagarna.

Det innebär en rad olika saker. Ibland är jag med i ett tidigt planeringsskede när en ny stadsdel växer fram. Ibland kommer jag in vid själva genomförandet, alltså när en plats ska utformas/designas. Och ibland är vi med när ytan ska tas om hand eller förvaltas som det kallas. Min roll kan alltså variera ganska mycket beroende på vilket projekt jag är med i.

För att ge några exempel så har jag bland annat arbetat med utformningen av sommargatorna på Kärleksgatan och Claesgatan och är med i planeringen av den nya stadsdelen Nyhamnen. Det handlar alltså inte bara om att bygga nya stadsdelar, vi lägger även mycket tid på att förändra och förädla den befintliga staden.

Jag är också projektledare för Malmös lekplatser där jag och ett litet team ansvarar för att både ta fram nya projekt och underhålla/förbättra de som redan finns. Det är demokratiska och sociala mötesplatser för alla och en väldigt viktig del av stadsbilden.

Vilken utbildning och bakgrund har du?

Jag är utbildad landskapsarkitekt och har en femårig masterutbildning vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp.

Innan jag kom till Malmö stad jobbade jag både på en mindre kommun och som konsult i den privata sektorn. Efter examen som landskapsarkitekt har jag jobbat i nästan 16 år varav åtta av dem på Malmö stad.

Sara hänger i ett klätterrep på lekplatsen i Folkets Park.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag tycker om att jobba i det offentliga. Det är en drivkraft för mig att göra saker som andra människor kan ha nytta av, att ha en positiv påverkan på samhället helt enkelt. Jag är inte så intresserad av att sitta och rita åt privatpersoner, jag vill vara där jag kan göra skillnad för fler. Det är också väldigt roligt att kunna följa ett projekt från början till slut vilket man som konsult nästan aldrig får. Jobbar man kommunalt finns det en stor möjlighet att vara med i hela processen vilket gör att jobbet blir väldigt varierat, det gillar jag.

Hur är det att jobba i Malmö stad?

Det är väldigt givande. Det finns så otroligt mycket bra kompetens samlad under samma tak. På en mindre kommun blir man mer av en allt i allo men här kan folk verkligen gå på djupet och bli väldigt duktiga inom ett specifikt område.

Malmö är också en väldigt spännande stad att jobba i, den utvecklas väldigt snabbt och har förändrats mycket under de senaste 20 åren. Det händer mycket, det finns ett driv och en vilja att ta sig framåt. Det känns liksom att jag gör något bra och vi får för det mesta väldigt positiv respons från invånarna också.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är nog den här variationen jag nämnde tidigare. Ingen dag är den andra lik och varje dag är en möjlighet att bidra till att bygga en trivsam, hållbar och inkluderande stadsmiljö för invånarna.

Plus att det är fullt av helt fantastiska kollegor som verkligen vill göra någonting bra för den här staden. Och lekplatserna är väldigt kul att designa! Där får kreativiteten verkligen flöda fritt.

sv