$left
$middle
"Fantastiskt att få vara med och se hur människor utvecklas."
Sarah Rosenlind Kojic
Omsorgspedagog

Fantastiskt att få vara med och se hur människor utvecklas

Möjligheten att få vara med och på nära håll se hur människor utvecklas och kommer vidare i livet är bland det mest givande med att jobba som omsorgspedagog inom LSS, enligt Sarah Rosenlind Kojic. Hon tycker att det är givande att vara på en arbetsplats där ingen dag är den andra lik och där man utmanas varje dag.

Vad fick dig att börja arbeta inom LSS?

Jag har tidigare varit inom BUP och psykiatrin. Det som har lockade mig med LSS var att man får vara med och se hur människor utvecklas och komma vidare. Inom psykiatrin är det fokus på det akuta och sedan släpper man dem till olika instanser, som LSS. Då får man inte se resan. Det är det som gjort att jag stannat inom LSS, att få se de här sakerna, människor som tar sig vidare.

Vad gör du i din roll som omsorgspedagog?

Jag ansvarar för verksamhetens pedagogiska arbete, alltså arbetet vi gör med brukarna som bor hos oss. Jag ansvarar för stödet vi ger, hur det ska se ut och att följa upp det. Jag finns som stöd till personalen så att de ska kunna känna sig trygga i sitt arbete med brukarna.

Vilken form av stöd kan det röra sig om?

Det kan till exempel handla om kartläggning och utformning av genomförandeplanen. Ibland kan personalen köra fast i någon viss insats, då kan jag gå in och göra insatsen själv och få en uppfattning om hur det är och sedan vägleda personalgruppen i det arbetet. Jag är mest tillgänglig för personalgruppen när de behöver stöd.

När känner du dig extra stolt i ditt arbete?

När vi har testat ett arbetssätt som fungerar och vi ser att personen i fråga tar det till sig och dagen blir bättre av det. Då känner jag mig som mest stolt och glad när jag går hem. Eller när en person som tidigare aldrig kommit till gemensamhetsutrymmena plötsligt sätter sig där efter att man jobbat med hen och frågar om vi kan dricka en kopp kaffe ihop. Då blir jag väldigt glad och nöjd. Det är väldigt skönt när man ser att de som bor hos oss är glada och nöjda.

Vad krävs för att bli en bra omsorgspedagog?

Man bör vara lyhörd, självkritisk och prestigelös. Man ska våga stå för sin sak och inte vara rädd för vad andra tycker. Det är bra om man är entusiastisk och driven då det ibland kan vara svårt att få med sig arbetsgrupper. Som omsorgspedagog ska man vara den som kan se vägen ut, att se det som funkar före det som inte funkar.

sv