$left
$middle
”Jag inspireras av tacksamheten jag får ta del av i kontakten med våra elever som upplever svårigheter i skolan eller som mår dåligt.”
Selmira Hadziosmanovic
Psykolog, Centrala elevhälsan

Selmira hjälper gymnasieelever må bättre

Selmira Hadziosmanovic tycker att jobbet som skolpsykolog är meningsfullt, roligt och varierande.

– Det är det mest givande, spännande och hälsofrämjande jobb jag haft. Jag får verkligen använda bredden av min kompetens.

Halvkropps porträtt på Selmira utomhus. Hon har brunt hår och en blålila spräcklig blus och tittar uppåt åt höger.

Yrket har stor variation

Inom gymnasieskolans centrala elevhälsa finns fem skolpsykologer. En av dem är Selmira Hadziosmanovic. Hon och hennes kollegor ingår i lokala elevhälsoteam på en eller flera av stadens gymnasieskolor. De jobbar även centralt och tar särskilda uppdrag på alla skolor.

– Jag är skolpsykolog på Malmö Latinskola och Agnesfrids gymnasium. Varannan eller var tredje vecka deltar jag på möten med skolornas elevhälsoteam som består av blandade yrkesroller, säger Selmira Hadziosmanovic.

Som skolpsykolog får hon jobba på flera olika nivåer.

– Jag tycker att det är kul att testa nytt och gillar utmana mig själv. Som skolpsykolog får jag verkligen använda bredden av min kompetens. Jag jobbar bland annat med att förebygga psykisk ohälsa, främja skolnärvaro, föreläsa om stresshantering, göra kognitiva bedömningar eller psykologiska tester, ha elevsamtal och jobba med HBTQ-frågor. Jag håller också i handledningar, konsultationer och fortbildningar, berättar hon.

Möjlighet att påverka många elevers hälsa

Selmira tycker det är roligt och meningsfullt att vara med och påverka skolornas arbetssätt, kultur och elevsyn. Hon hjälper bland annat skolorna att skapa lärmiljöer som ska passa så många som möjligt.

– På några skolor har vi även startat ett spännande arbete kring dynamiskt mindset, som grundar sig i att alla kan utveckla sina grundläggande egenskaper genom att anstränga sig, öva och dra nytta av sina erfarenheter.

Hon gillar att jobba i Malmö, speciellt eftersom andelen unga i staden är så stor.

– Som skolpsykolog i Malmö stad får jag fint stöd och frihet att utforma mitt uppdrag utifrån verksamhetens mål. Jag får möjlighet att göra skillnad och hjälpa stadens unga att må bra och trivas i gymnasiet, klara sina studier och bli inflytelserika och ansvariga medborgare.

Viktigt att sätta gränser

Men friheten för även med sig utmaningar. Uppdraget ställer höga krav på att kunna prioritera och sätta gränser.

– Det kan vara påfrestande att jobba med psykisk ohälsa ibland. Det kräver förmåga att ta in mycket och hantera starka känslor och reaktioner med medkänsla och omsorg. Ibland behöver jag även hantera svåra etiska dilemman och avgöra vad som är bäst för en elev. Det gäller att hitta en balans och strategier för att hantera det. Vi har till exempel interna handledningar. Vi får även gå på olika utbildningar, kurser och seminarier för att hålla oss uppdaterade, förklarar Selmira Hadziosmanovic.

Selmira iklädd en beige kavaj sitter framför sin dator med fönster i bakgrunden.
sv