"Som medarbetare har man alla chanser att påverka och dessutom möjlighet att flytta på sig och testa nya saker. Jag tycker också att vi uppmuntras att vara modiga och tänka nytt och testa nya lösningar."
Theodora Fotiadou Kalaris
Sektionschef på tillsynssektionen

Tillsammans med sina medarbetare stöttar Theodora socialt utsatta Malmöbor

Theodora Fotiadou Kalaris är sektionschef på tillsynssektionen på lägenhetsenheten inom fastighets- och gatukontoret. Lägenhetsenheten anskaffar och förvaltar sociala bostäder åt de Malmöbor som behöver hjälp att komma in på bostadsmarknaden.

Theodora står på en gata i Malmö

Målet är att kontrakten på de bostäder som kommunen hyr ut åt hemlösa Malmöbor så småningom ska kunna övergå till hyresgästerna. Theodoras medarbetare arbetar med tillsyn av de lägenheter som Malmö stad hyr ut, för att se till att hyresgästerna är på rätt väg mot ett eget kontrakt.

Vad gör du på ditt jobb?

Som sektionschef för 18 medarbetare och en kollega med en så kallad extratjänst arbetar jag för att utveckla och förbättra vår verksamhet. Jag försöker helt enkelt se till att mina medarbetare ska få en så bra arbetssituation och så bra förutsättningar som möjligt.

Mina medarbetare bedriver teknisk tillsyn i de 810 lägenheter som Malmö stad hyr in åt Malmöbor som behöver hjälp att få ett hem. Alla lägenheter besöks av mina medarbetare en gång per månad. I samband med besöken kan vi ge enklare boenderådgivning, uppmuntra hyresgästerna att fortsätta sin resa mot egna hyreskontrakt och vi ser också till att lägenheterna sköts som de ska. Vi är helt enkelt en mellanvärd mellan fastighetsägaren och den person som behöver hjälp att komma in på bostadsmarknaden.

På min sektion arbetar människor med vitt skilda bakgrunder och kompetenser. Vi pratar till exempel 17 olika språk, vilket kan vara en styrka i mötet med våra hyresgäster.

Hur hittade du till Malmö stad?

Jag sökte en gång i världen en tjänst som socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd, vilket jag också fick. Det var mitt första ”riktiga” arbete efter att jag blivit klar med mina studier i beteendevetenskap. Efter några år blev jag chef inom socialtjänsten.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att vi dagligen gör skillnad för många Malmöbor! Att få följa med på resan då en hemlös Malmöbo får ett eget hyreskontrakt är fantastiskt. Såklart inte utan utmaningar, men otroligt givande. Jag har dessutom medarbetare som vill genomföra förändringar och förbättringar, vilket är enormt sporrande.

Vi är ganska nya som sektion, vilket innebär att vi har många organisatoriska frågor vi måste brottas med, och det tycker jag är roligt. Vi utvecklas tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna!

Vad är det bästa med Malmö stad som arbetsgivare?

Det finns så många möjligheter inom en så stor organisation! Idéer kan bli verklighet och det finns verkligen utrymme att vara delaktig.

Som medarbetare har man alla chanser att påverka och dessutom möjlighet att flytta på sig och testa nya saker. Jag tycker också att vi uppmuntras att vara modiga och tänka nytt och testa nya lösningar.