$left
$middle
"Det är utmanande arbete och jag lär mig nya saker varje dag."
Theres Lundahl
Miljöinspektör, miljöförvaltningen

Jag kan påverka och göra skillnad för Malmöborna

Theres Lundahl är miljöinspektör och arbetar med tillsyn av Malmöbornas bostäder. Hon har alltid brunnit för natur och människor. I sitt jobb som miljöinspektör får hon både vara ute i Malmö, träffa människor och arbeta administrativt. Här känner hon att hon kan påverka och göra skillnad.

Vad gör du på ditt jobb?

Jag jobbar på miljöförvaltningen med bostadstillsyn, vilket innebär att jag är hemma hos Malmöbor i deras bostäder. Folk kan ha problem med sin inomhusmiljö i bostaden och min roll är att lyssna, ta emot klagomål, ”anmälan om olägenhet”, och sedan utreda och bedöma om det som de upplever kan vara skadligt för människors hälsa. Exempel på sådant som vi kontrollerar är fukt, mögel och ventilation, att det inte finns skadedjur eller buller. Vi kollar på sådant som kan det vara risk för folks hälsa enligt lagstiftningen (miljöbalken). Sedan gör jag mätningar med olika instrument där jag mäter olika värden från tak och golv, granskar materialet och gör en bedömning. Som miljöinspektör ställer vi krav på att fastighetsägare ska göra något åt problemet.

Vi arbetar på olika sätt: dels förebyggande där vi gör uppsökande bostadstillsyn, vilket innebär att vi inspekterar en hel fastighet med till exempel 20 lägenheter, och dels tillsyn som utgår från att Malmöbor hör av sig till miljöförvaltningen med till exempel ett klagomål.

Varför valde du att jobba i Malmö stad?

Jag kan påverka hur samhället ser ut i mitt jobb. Att människor bor i hem som inte är drabbat av mögel eller med dålig ventilation är viktigt. Vi kommer hem till Malmöbor och kan hjälpa dem med deras inomhusmiljö. Det kan ibland vara utmanande, men vi jobbar i ett team på 14 personer, och jobbar tillsammans så att det blir rättssäkert och enhetligt. Det är roligt att jobba i en stor stad där det finns mycket kompetens. Här får jag som expert samarbeta med många som har kunskap inom andra områden, vilket är en bra förutsättning: kommunikatörer, assistenter och jurister exempelvis.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns i jobbet?

På miljöförvaltningen finns massor med kompetenser. I mina tidigare arbeten på andra ställen har jag jobbat med miljöskydd, industritillsyn, arbete med förorenade områden, livsmedelstillsyn, tillsyn av skolor och förskolor. Nu är jag mer nischad och jobbar bara med bostadstillsyn.

Malmö är ju Sveriges tredje största stad vilket gör det till en spännande arbetsplats, det är alltid något som är utvecklande. Jag lär mig alltid nya saker och jag har aldrig tråkigt.

Theres mäter fukt i väggen i en bostad.
sv