$left
$middle
"Jag har gått från att arbeta brukarnära som aktivitetsledare till att fatta beslut som biståndshandläggare, och nu driver jag utveckling som sektionschef."
Wafaa Mohammad
Sektionschef LSS

Medarbetare och brukares utveckling ger glädje i arbetet

Viljan till verksamhetsutveckling, för brukarnas och medarbetarnas bästa, fick Wafaa Mohammad att bli sektionschef i funktionsstödsförvaltningen.

Efter att ha provat på många olika yrkesroller i Malmö stad valde Wafaa Mohammad i våras att bli sektionschef för två LSS-boenden i Malmö.

– Jag har gått från att arbeta brukarnära som aktivitetsledare till att fatta beslut som biståndshandläggare, och nu driver jag utveckling som sektionschef. De möjligheter jag har fått inom Malmö stad har lett till de kompetenser jag har med mig idag.

Vad fick dig att vilja bli chef?
– När jag har arbetat inom olika områden har jag känt att chef kanske hade varit något för mig. Jag vill så mycket och är driven i mitt arbete, som chef har du möjlighet att utveckla olika områden. Det gäller bland annat brukarnas rätt till insatser och att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens mål framåt. Det är viktigt att skapa en bra arbetskultur och motivation i arbetet för att medarbetarna ska trivas. Att se utvecklingen hos medarbetarna och brukarna bidrar till glädje i arbetet.

Varför vill du jobba just inom LSS-bostäder?
– Det lockar mig att ta del av brukarnas hemmiljö och att som chef tillsammans med medarbetarna se hur vi kan bidra till att olika livsområden tillgodoses, som rätt till självbestämmande, delaktighet, sysselsättning och jämställdhet i samhället.

Vad tror du är bra egenskaper som sektionschef?
– Först och främst att man är tydlig i sin kommunikation, lyhörd och lyssnar in medarbetarnas önskemål och åsikter. Empatisk förmåga och en vilja att arbeta med människor. Du behöver även ha en analytisk förmåga och inte vara rädd för att fatta beslut eller att hantera konflikter. En bra människosyn tycker jag är väldigt viktigt, att förstå att vi alla är olika och har olika behov oavsett om vi har en funktionsnedsättning eller inte.

Varför skulle du rekommendera yrket?
– Man får förutsättningar att utvecklas, och tvärtemot vad många tror är man inte ensam i arbetet utan får stöd från sin chef och chefsstöd i ledningen. Du har möjlighet att utvecklas i din roll som sektionschef för att kunna utöva din yrkesroll på bästa möjliga sätt.

sv