$left
$middle
”Det bästa med mitt jobb är att jag får möjlighet att utvecklas både som person och i verksamheten.”
Wanbadarou Naesae
Omsorgspedagog inom LSS

"Mycket handlar om den sociala kontakten"

Som omsorgspedagog ger Wanbadarou pedagogiskt stöd till kollegor i LSS-verksamheter för Malmöbor med olika funktionsnedsättningar.

Yrke: Omsorgspedagog.
Arbetar: På ett serviceboende enligt LSS i Limhamn. Malmöbor med denna LSS-insats är hyresgäster med funktionsnedsättningar som bor i egna lägenheter och kan dela gemensamhetsutrymmen. Medarbetarnas arbetsplats är en lägenhet med kontor i samma fastighet eller i närheten av lägenheterna. Vi arbetar med hyresgästerna i deras lägenheter, gemensamhetsutrymmen och i samhället. Serviceboenden finns i alla geografiska delar av Malmö. 
Utbildning: Universitet, kandidatexamen i psykologi.

Vad gör en omsorgspedagog?

Som omsorgspedagog ger jag pedagogiskt stöd till mina kollegor. Jag hjälper till med att ta fram och följa upp genomförandeplaner och är ett stöd i att utveckla arbetsmetoder. Jag arbetar till exempel mycket med motiverande samtal. I grunden handlar det om att i ett team bidra till varje enskild persons utveckling och vara ett bra stöd för dem som bor på serviceboendet. 

Hur ser en dag ut på jobbet för dig?

Eftersom jag arbetar på ett serviceboende inom LSS är Malmöborna som bor där väldigt självständiga. Det handlar mycket om att vara ett stöd till individerna när de behöver det, vilket kräver mycket flexibilitet från oss som arbetar på boendet. Det kan vara allt från att gå med en hyresgäst för att handla, gå med på en promenad eller hjälpa till att laga mat. Mycket handlar om den sociala kontakten.

Det bästa med mitt jobb är att jag får möjlighet att utvecklas både som person och i verksamheten. Det är också väldigt givande att se hur personerna utvecklas och att få vara med och bidra till det. 

Vilka utmaningar finns i jobbet som omsorgspedagog?

Något som är viktigt är att kunna stötta personer med ett utmanande beteende på ett bra sätt. Ofta är det något i omgivningen som triggar ett utmanande beteende och ansvaret för att förebygga sådana situationer ligger på oss som arbetar i teamet. Vi måste ha bra rutiner och veta vilka arbetsmetoder vi ska utgå ifrån i vårt arbete. Som omsorgspedagog stöttar jag mina kollegor i detta.

Skulle du rekommendera någon att söka jobb inom LSS?

Ja! Det finns stora utvecklingsmöjligheter och utbildningar för de anställda. Just nu går jag en Marte meo-utbildning* till exempel. Malmö stad satsar också bland annat på utbildningar för framtida ledare, vilket jag tycker är bra. Samtidigt som jag arbetar väldigt mycket i själva verksamheten, jobbar jag också nära sektionschefen. Det trivs jag väldigt bra med.

*Marte meo betyder ”av egen kraft” och är en arbetsmetod som fokuserar på kommunikation och samspel mellan människor och hur det bidrar till deras utveckling.

sv