$left
$middle
”Som rektor leder jag den pedagogiska personalen så att de på bästa sätt kan hjälpa våra elever till att leva ett gott liv som delaktiga medborgare.”
Yerk Liveröd
Rektor sfi, Komvux Malmö

Mångfald och möjlighet att göra skillnad förgyller Yerks vardag

Yerk Liveröd arbetar som rektor inom sfi. Möjligheten att göra skillnad för eleverna både på kort och lång sikt är hans drivkraft.

– Varje eftermiddag lämnar jag jobbet med en känsla av att ha varit delaktig i något som faktiskt gjort skillnad för människor som behöver det.

Yerk sitter i trappan med kaffekopp och pratar i telefon.

Skolledare med många bollar i luften

I över tio år har Yerk jobbat som rektor för sfi på Komvux Malmö. Grundstommen i det pedagogiska ledarskapet är att skapa goda förutsättningar för medarbetarna, något som sätter flera förmågor på prov.

– Jag leder lärare och annan pedagogisk personal så att de på bästa sätt ska kunna hjälpa våra elever till att leva ett gott liv som delaktiga medborgare. Det kräver både lyhördhet och beslutsförmåga, och hinkvis med kaffe, förklarar han.

Uppdraget präglas även av att balansera alla de skilda aspekter som berör verksamheten.

– Många olika viljor och behov möts på mitt bord, såsom elevernas mål, lärarnas professionalitet, politiska strömningar, samhällstendenser och pedagogisk forskning. Det är inte alltid lätt eller ens önskvärt att försöka möta alla mål och önskemål som läggs på verksamheten, konstaterar han.

Yerk sitter framför datorn på sitt kontor och bläddrar i en bunt papper.

Möjlighet att växa på kort och lång sikt

Ingen dag är den andra lik enligt Yerk. Han ser det som en stor fördel att det är möjligt att utvecklas både inom sitt uppdrag och organisationen.

– Jag har turen att jobba med något som hela tiden förändras, så jag byter jobb vartannat år utan att byta kontor eller kollegor. Men trädet Malmö stad har många grenar och jag har möjligheten att klättra både åt sidan, nedåt eller uppåt, om jag skulle vilja det.

Yerk tilltalas av stadens kraft och tolerans

En av anledningarna till att Yerk valt att jobba i Malmö stad är att han vill vara med och bidra till att skattepengarna används smart. Han ser flera fördelar med att jobba i en stor kommun.

– Malmö stad har de muskler som behövs för att genomföra saker som andra inte skulle våga drömma om. Dessutom är det en inkluderande organisation med en blandning av människor med många olika perspektiv. Vi är en mångfacetterad skara både här hos mig och i staden som stort. Det tilltalar mig!

sv