Information om plast

Plast är inte bara ett utan många olika slags material vilka används i många olika produkter. Plast kan vara problematiskt av flera anledningar.

För det första tillverkas den nästan alltid av fossil olja. För det andra innehåller plasten ofta tillsatser, varav ett flertal kan vara skadliga. Som avfall kan plasten också bli ett problem då den kan spridas i naturen som mikroplaster. I den här texten fokuserar vi på kemikalierna, även om de andra bitarna också såklart är viktiga.

 

Vad är plast?
Plast tillverkas av små molekylära byggstenar, så kallade monomerer. Dessa binds ihop till långa kedjor, polymerer. Det finns olika sorters plast och de namnges ofta utifrån vilket ämne de är uppbyggda av. En plast som består av ämnet/byggstenen styren som bas bildar således plasten polystyren (PS).

Tillsatsämnen
För att en plast ska få en viss egenskap blandar man i tillsatskemikalier. De kan vara där för att exempelvis ge plasten sin form, stabilitet eller brandhärdighet. En del tillsatsämnen kan sedan lämna plasten under hela dess livslängd. Vissa av dem är skadliga för hälsan och miljön.

Plastpåse

Akrylonitril-Butadien-Styren (ABS)
ABS (akrylonitril-butadien-styren) används bland annat för att göra Lego. När plasten är färdig är styrenet bundet hårt i plasten och läcker inte ut till användaren, vilket gör att användarfasen är ofarlig. ABS är alltså okej i leksaker men det är bra att generellt undvika plast i kontakt med mat, speciellt varm mat.

Bambuplast
Materialet baseras på bambufibrer. Ibland kan bindemedlet vara problematiskt, till exempel av melamin (som inte är så bra), medan det i andra produkter istället är av PLA (vilket är okej). De tillsatser som finns i bambuplasten avgör alltså om materialet är bra kemikaliemässigt eller inte. Rent bambuträ i till exempel skärbrädor och andra husgeråd är okej.

Biobaserad plast
Biobaserad plast tillverkas av förnybara råvaror exempelvis sockerrör och majs, av dessa råvaror kan man exempelvis tillverka plastsorterna polyeten och polypropen.

Bionedbrytbar eller komposterbar plast betyder att plasten är nedbrytbar, men oftast bara under särskilda förhållanden som i en industriell kompost, dvs inte ute i naturen eller i din hushållskompost. I Sverige finns ingen anläggning för kompostering av den här typen av plast, därför bör du undvika att köpa den. Bionedbrytbar plast kan både tillverkas av fossila och förnybara råvaror.

Fluorerade plaster (till exempel teflon)
Teflon och andra fluorerade plaster är baserade på högfluorerade ämnen. Teflon, som är ett handelsnamn för det fluorerade ämnet PTFE finns ofta i stekpannor, kastruller och bakutrustning med väldigt effektiv ”non-stick”-yta. Så länge teflonet är intakt och inte utsätts för så höga temperaturer så släpper det inte ifrån sig några kemikalier.

De flesta av fluorerade föreningar bryts i naturen ned mycket långsamt eller nästan inte alls. De kan vara skadliga i sig medan andra bryts ned till mer skadliga varianter, exempelvis kan vissa högfluorerade ämnen brytas ner till PFOA som är hälso- och miljöskadligt på olika sätt. Det är därför viktigt att välja bort dessa material.


Melamin
Melamin är en plastsort som är vanlig i husgeråd, den kan dock inte användas i mikrovågsugn. Forskningsrapporter har visat på läckage av formaldehyd och även av utgångsmaterialet till plasten (monomerer). Melamin är inte den värsta plasten men det är inte den bästa heller. Att undvika plast i kontakt med mat, speciellt varm mat, är det säkraste.

Poly Lactic Acid (PLA)
PLA är en polymer som tillverkas av mjölksyra (Poly Lactic Acid), alltså ett förnyelsebart naturmaterial som ibland också är gjord så att den ska gå att kompostera. PLA finns i förpackningar och engångsmaterial till livsmedel men även i exempelvis vissa leksaker och muggar. Det är en okej plastsort.

Polyeten (PE)
Polyeten är en av de plastsorter som anses bäst hälsomässigt eftersom utgångsmaterialet är förhållandevis oproblematiskt kemikaliemässigt, den kräver inte heller lika mycket tillsatser som en del andra plaster vilket är positivt. PE produceras tyvärr oftast från fossil råvara men går bra att återvinna vilket är bra ur resurshushållningssynpunkt. PE är en okej plastsort.

Styren akrylonitril (SAN)
SAN, styren akrylonitril liknar ABS och används bland annat till serveringsutrustning som tallrikar. Undvik helst plast i kontakt med mat, speciellt varm mat.


Termoplastisk elastomer (TPE/TPR/TPU)
TPE, TPR och TPU (termoplastisk elastomer) är några odefinierade plastsorter, eller egentligen snarare gummi. TPE/TPR/TPU kan innehålla ftalater och vissa typer görs av styren. Det finns inte så utförlig information om TPE/TPR/TPU i dagsläget. Kemikaliecentrum har dock analyserat ett antal TPE/TPR/TPU-leksaker och hittad inga nämnvärda halter av problematiska kemikalier.

Tritan
Tritan är en relativt ny plastsort som delvis består av PET men vad den mer består av är oklart. Tritan ersätter ofta polykarbonat (som tillverkas av hormonstörande bisfenol A). Tritan är vad vi vet därför ett bättre alternativ än polykarbonat. Säkrast är att undvika plast i kontakt med mat, speciellt varm mat.

Ordlista för plasttyper

ABS: Akrylnitrilbutadienstyren
Bio-HDPE*: Biobaserad högdensitetspolyeten (hård plast)
Bio-LDPE*: Biobaserad lågdensitetspolyeten (mjuk plast)
EPS: Expanderad polystyren (kallas ibland cellplast, frigolit)
HDPE: Högdensitetspolyeten (hård plast)
LDPE: Lågdensitetspolyeten (mjuk plast)
PA6: Polyamid 6
PC: Polykarbonat
PE: Polyeten
PET: Polyetentereftalat
PLA: Polylaktid (eng Poly Lactic Acid)
PP: Polypropen
PS: Polystyren
PUR (skum): Polyuretan
PVC: Polyvinylklorid
* Även plaster med lägre inblandning av biobaserade polymerer (till exempel 30 procent) kallas ibland bioplast.


Länktips

sv